путь к просветлению

Реферат на тему: Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

Раздел: Философия     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Мюрея розпочалася публкаця багатотомного словника англйсько мови (завершена в 1928 р.)[126]. У XIX ст. лтературними мовами стали словенська, сербохорватська, болгарська, фнська, укранська та н. Якщо для державних нацй питання «одержавлення», стандартизацй та унфкац сво мови було частиною ширшого, загальншого процесу «впорядкування», змцнення, стаблзац системи суспльних, культурних звязкв усередин нац, то для народв, для яких творення власно держави було справою майбутнього, «мовне будвництво» перетворювалося на революцйне гасло. XIX ст. породило цлу плеяду «флологчних» бунтвникв[127], чи «кабнетн вправи» в перспектив стали пдAрунтям революцйних нацоналстичних рухв. У середовищ «несторичних» народв мовн реформатори перетворювалися на справжнх «батькв нац». Згадамо ще один, надзвичайно важливий культурний аспект нацогенези в модерну добу. Йдеться про творення «нацонально стор». Зауважимо, що цей процес, пк якого припада на другу половину XIX ст., також був характерною рисою нацотворення не лише «несторичних», «малих» нацй, як мали обAрунтувати сво право на снування, а й «великих», «сторичних» нацй ґвропи, як, здавалося б, не потребували додаткових аргументв у свох претензях щодо нацонального буття. XIX ст., за прогнозом французького сторика Огюстена Тр, справд стало епохою сторично науки. У 1824 р. почалося видання багатотомного збрання документв Monumenta Germaniae Historica. В 1833 р. розпочато публкацю Documents inedits sur Ihistoire de Fran—e. В 1834 p. британський парламент ухвалив ршення видати багатотомну колекцю документв з давньо стор Англ та ¶рланд[128]

14. культурно-просвтницька дяльнсть киво-могилянсько академ.

Проблема пізнання у філософів Києво-Могилянської академії

Діяльність транснаціональних компаній в Україні

Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

Інвестиційна діяльність страхових компаній

Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Інноваційна діяльність підприємства

Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

Діяльність СГ "ТАС"

Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Життєдіяльність личинок волохокрильців

Аудиторська діяльність

Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Приватна детективна і охоронна діяльність

Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

Діяльність Євгена Коновальця

Діяльність ОУН до початку другої світової війни

Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Акторська діяльність І. Тобілевича

Творча діяльність Панаса Мирного

Комерційна діяльність

Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

Діяльність ФАТФ

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

Групова навчальна діяльність

Самостійна учбова діяльність молодших школярів

Діяльність дошкільника

Політичні погляди і діяльність Платона

Професійна діяльність шкільних психологів

Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра

Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

Інвестиційна діяльність

Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

Фінансова діяльність підприємства

Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Бідність в України

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Легка промисловість України i транспорт

Легка промисловість України укр

Задачи астрономов во время наблюдений солнечных затмений (от 20-х годов ХХ века до наших дней)

Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Хімічна промисловість в України

Лучна рослинність України

Достатність доказів у кримінальному процесі України

Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Политика самоусиления и попытки реформ в Китае во второй половине ХІХ в.

Суспільно-політичне та культурне життя України

Культурний розвиток України

Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Культурная жизнь в Украине во второй половине 40-х - начале 50-х гг

Просвітництво. Культурна характеристика

Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

Есть ли жизнь во вселенной

Одиноки ли мы во Вселенной?

Одиноки ли мы во Вселенной?

Государственное управление в социально-культурной сфере

Англия во время правления Георга V

Политическое развитие Италии во второй половине ХХ века

Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

Украина во время Второй Мировой Войны

Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Реституция культурных ценностей и международные конференции 10-30-х гг. XX в.

Действие закона во времени, в пространстве, по кругу лиц

14 сочинений

Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Виноделие во Франции

Влияние исторических, политических, культурных событий на изменение образа человека в живописи Испании XVII и XVIII веков

Культурные памятники Кировского района города Санкт-Петербурга

Русский музей- культурный центр XIX века

Культурное общение в клубных объединениях

Отечественная культура 14-15 веков

Сохранение культурного наследия в Российской Федерации

Пушкин во время южной ссылки (1820-1824 гг.)

Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

Русская эмиграция во Франции (на русском языке)

Немецкие парашютисты: создание, формирование, подготовка, оснащение и участие в боевых действиях (немецкие ВДВ во 2-й мировой войне)

Деятельность "Избранной Рады" во времена Ивана Грозного

Культурное строительство в СССР в 20-30 годы

Советский тыл во время ВОВ

Внешняя политика США во время правления Р.Рейгана

Военные действия в Закавказье во время Крымской Войны

Роль Китая во II Мировой войне

Разработка базы данных "Культурный досуг"

Действие уголовного закона во времени и пространстве

Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе

Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Анализ возможности перевода энергоблоков 200МВт ВТГРЭС с котлами ПК-47 на режим разгрузок со скользящим давлением во всем пароводяном тракте

Христианство – как культурный феномен

Динамика социо-культурных изменений

Физические упражнения во время беременности

Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому

Применение аккредитивной формы расчетов во внутреннем и международном оборотах

Зарождение экономического анализа во взглядах Аристотеля

МИРОВОЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

Политики фритрейдерства и протекционизма во внешней торговле

Реклама социально-культурной сферы

Малый бизнес: характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурной сфере

Петрозаводск - культурная столица Карелии

Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

Культурное, экономическое и политическое развитие Бретани в 1901-1940 годах

История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

Революция 1848 года во Франции. Установление II-й империи

Сословное общество во второй половине XV – XVI в.

Якобинская диктатура во Франции. Основные учреждения и режим правления

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в.

Россия во второй половине 18 века

"Окинава как фактор многообразия Японии - историко-культурные аспекты"

История Франции во времена Капетингов

Вьетнамский синдром во внешней политике США. Краткий обзор

Англия во времена Эдуарда III

Церковь во времена испытаний

Военное дело у римлян во времена Цезаря

Культурная революция в Китае

Культурная революция.

Украинские земли во второй половине XIX века

Сословно-представительная монархия во Франции

Бурбоны во Франции

Внутрипартийная борьба во второй половине 20-х годов

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Культурная жизнь в СССР в 1920-30 гг

Культурно-бытовой облик учащихся начальной и средней школы XIX начала ХХ веков

Мировой суд во второй половине 19 века

Особливості економічного розвитку Київської Русі

Политическое развитие Японии во второй половине XX века

Проблема культурно-исторических взаимоотношений Москва-Петербург и их отражение в социально-философских, публицистических и художественных текстах

Ратный подвиг во имя Родины

Русские войска во Франции и Македонии

СССР во второй половине 1980-х годов

Организация культурного досуга широких слоев горожан Томской губ. в конце XIX — начале XX в.

Подъем культурно-технического уровня рабочего класса и его роль в Центральном Черноземье в годы предвоенных пятилеток

Социальное и культурное развитие Венгрии в XII — начале XIII в.

Собор во имя Христа Спасителя в г. Самаре

Принципат Тиберия. (14-37 гг. н. э.)

Русско-крымские отношения во второй половине XV-начале XVII в

Людовик 14

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.