путь к просветлению

Реферат на тему: Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

Раздел: Физкультура и Спорт     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

О языческой дружинной культуре Черниговщины // Там же. С. 143152; ПетрухинPВ.PЯ. Начало этнокультурной истории Руси IXXI веков. Смоленск, 1995. С. 171194. 1009 L‘szlЈ Gy. Steppenv¦lker und Germanen. Berlin, 1971. 1010 ОрловPP.PС. Среднеднепровская традиция художественной металлообработки XXIPвв. // Культура и искусство средневекового города. М., 1984; Он же. Развитие ювелирного ремесла Чернигова и его округи в XPв. // Историко-археологический семинар «Чернигов и его округа в IXXIIIPвв.». Чернигов, 1985. 1011 БлiфелъдPД.PI. Давньоруськi пам'ятки Шестовцi. Киiв, 1977. 1012 ПерхавкоPВ.PБ. Зарождение купечества на Руси // Восточная Европа в древности и средневековье. X чтения к 80-летию члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. М., 1988. С. 8788. 1013 ДавиданPО.PИ. Этнокультурные контакты Старой Ладоги VIIIIX веков // АСГЭ. Вып. 27. Л., 1986. С. 99105. 1014 СедовPВ.PВ. Изборск в 810 веках // Новое в археологии Прибалтики и соседних территорий. Таллин, 1985. С. 119128; Он же. Изборск в эпоху Древней Руси // Изборск и его окрестностиP заповедный край России. Псков, 1993. С. 918. 1015 СедовPВ.PВ

Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

Розвиток дизайну, його використання в діяльності ТОВ "Інкопмаркбудсервіс"

Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

Поняття та види слідів у трасології

Правові засади митного права та страхової діяльності

Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

Особливості козацького життя та діяльності

Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

Основні види діяльності та їх характеристика

Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Формування та використання фондів цільового призначення

Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Державне регулювання комерційної діяльності

Планування діяльності підприємства

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Інтегральна ефективність діяльності

Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Валютний ризик в діяльності банківської системи

Організація діяльності "ПриватБанку"

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Аналіз банківської діяльності

Аналіз діяльності Приватбанку

Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Особливості будови і життєдіяльності лишайників

Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

Облік витрат за видами діяльності

Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

Правові основи підприємницької діяльності

Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

Інформаційні ресурси економічної діяльності

Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Вдосконалення маркетингової діяльності

Маркетинг в біржовій діяльності

Організація збутової діяльності на підприємстві

Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

Цінові обмеження для окремих видів діяльності

Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

Безпека діяльності підприємства

Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг

Мотивація трудової діяльності персоналу

Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

Регламентація діяльності облікових працівників

Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності

Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

Психологія ігрової діяльності

Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови

Читання як вид навчальної діяльності

Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

Характеристика діяльності агломераційного цеху

Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

Психологія професійної діяльності

Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності

Моральні проблеми людської діяльності

Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності

Аналіз діяльності підприємства

Аналіз діяльності фірми "Галактика"

Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

Державне регулювання корпоративної діяльності

Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

Основи інвестиційної діяльності

Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

Підприємство. Повна характеристика діяльності

Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

Ринок - економічна основа комерційної діяльності

Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

Використання антиоксиданту тіотриазоліну та препарату метаболічної дії ловастатину

Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

Дві концепції мови у діалозі Платона "Кратіл" та онтологічні побудови "Категорій" Арістотеля

Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

Д. Норман. Память и научение

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу

Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Перша допомога при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним струмом

Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

Методологічні та біологічні проблеми біоніки

Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості

Тропічні та субтропічні плодові рослини

Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.