путь к просветлению

Реферат на тему: Структура и функции семьи

Раздел: Социология     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Сім’я впливає на все життя людини, але найбільш значна її роль на самому початку життєвого шляху, коли закладаються моральні, психологічні, емоційні основи особистості. Як ніяка інша соціальна група, сім’я має величезний діапазон виховного впливу. Це особливо довірча морально-емоційна атмосфера між її членами, наочний приклад батьків у виконанні суспільних і сімейних обов'язків, спільна праця, бесіди з дітьми на цікавлячі їхні теми, нарешті, авторитет батьків у рішенні ряду складних і важливих для дитини і підлітка проблем і т.д. Сім’я легше й ефективніше всього здійснює індивідуальний підхід до людини, вчасно зауважує прорахунки у виховній діяльності, активно стимулює що виявляються (часом дуже рано) позитивні якості і бореться з негативними рисами характеру. При цьому, якщо враховувати, що на перші роки життя дитини приходиться ряд важливих «сенситивних піків» розвитку (емоцій, пізнавальної активності, характеру), те значення сімейного виховання виявляється практично незамінним компонентом серед інших соціальних інститутів. От чому, упускаючи можливості впливу на дитину в дошкільні роки, сім’я часто позбавляється її узагалі. Звичайно, у кожної сім’ї, кожного дорослого свої форми і свої межі можливостей роботи з дітьми. Це залежить не тільки від економічного базису сім’ї, освіченості і загальної культури її членів і навіть не завжди від педагогічних здібностей того чи іншого батька (вони можуть бути спрямовані і на виховання святенницьких і корисливих якостей). Ці можливості визначаються всією сукупністю духовно-моральних, особистісних рис кожного з батьків і членів сім’ї, її морально-психологічною атмосферою. Справжній авторитет завойовується не просто дидактичними повчаннями (як це намагаються робити в сім’ї, а особливо в школі), а своїм способом життя, поведінкою. Звичайно такий авторитет не підданий ніякої інфляції. Авторитет же сили, залежності, страху легко переходить у свою протилежність, як тільки позбавляється своїх підпірок. Наприклад, у підлітка з'являється фізична сила, і батьки вже не в змозі його покарати. Чи: молода людина починає самостійно, будь-якими шляхами, часом нечесними, добувати гроші, і батьки не можуть, як раніш своїми подачками, змусити його «поважати» себе, прислухатися до їх думки. Проблема морального внутрішньосімейного авторитету дуже важлива й актуальна, тому що її рішення виходить далеко за рамки сім’ї і школи. Дійсне виховання в сім’ї — велика праця: і фізичний, коли мати доглядає за малям, і розумовий, коли мова йде про його духовний розвиток. На жаль, ця вимога належною мірою не усвідомлюється суспільством (виховання недостатньо стимулюється матеріально, а моральна і соціальна цінність праці матері-виховательки не прирівняна ні в суспільній думці, ні в трудовому законодавстві до професійної праці), та й самою сім’єю, що часто виховує (іноді і непогано) лише своїм «буттям». Відбудовна функція сім’ї складається в підтримці здоров'я, життєвого тонусу, організації дозвілля і відпочинку, сім’я стає оздоровчим середовищем, де будь-який член сім’ї вправі сподіватися на турботливе відношення рідних і близьких.

У сім’ї, де одна дитина, усе це сильно ускладнюється. А.С. Макаренко писав: «Можна, наприклад, рішуче затверджувати, що виховання єдиної дитини більш важка справа, чим виховання декількох дітей. Навіть у тому випадку, якщо сім’я випробує деякі матеріальні утруднення, не можна обмежуватися однією дитиною». Виходить, виховна функція органічно зливається з репродуктивної. Тісний взаємозв'язок існує і між іншими функціями. Усе більше значення соціологи додавали і додають комунікативної функції сім’ї. Можна назвати наступні компоненти цієї функції: посередництво сім’ї в контакті своїх членів із засобами масової інформації (телебачення, радіо, періодична преса), літературою і мистецтвом; вплив сім’ї на різноманітні зв'язки своїх членів з навколишньою природним середовищем і на характер її сприйняття; організація внутрісімейного спілкування. Якщо сім’я приділяє виконанню цієї функції достатня увага, то це помітно підсилює її виховний потенціал. Нерідко з комунікативною функцією зв'язують (іноді навіть вважають самостійною функцією) діяльність по створенню психологічного клімату сім’ї. По суті, з цим не можна не погодитися: у нашу динамічну епоху сильно зростає значення сім’ї як психологічного осередку. Тому ці питання докладно розглядаються в наступних главах. В даний час помітно зростає функція сім’ї по організації дозвілля і відпочинку. В організації сімейного дозвілля виявляється чимало помилок: занадто багато часу діти знаходяться в телевізора, мало бувають на свіжому повітрі, батьки найчастіше недостатньо приділяють часу своїм дітям, посилаючись на зайнятість, утому і т.п. Перебороти ці помилки — задача сучасної молодої сім’ї. Життя сім’ї багатогранне. Мною коротко розглянуті тільки її призначення й основні функції. Але і цей аналіз показує, що вона задовольняє і різноманітні індивідуальні потреби особистості (матеріальні, духовні, фізіологічні й ін.), і групові (загальсімейні) потреби, і найважливіші потреби суспільства. Як суспільство впливає на сім’ю, створюючи визначений її тип, так і сім’я впливає на розвиток і спосіб життя суспільства. Сім’ї належить важлива роль у прискоренні економічного і соціального розвитку суспільства, у вихованні підростаючого покоління, у досягненні щастя кожною людиною. Словом, перебільшити важливість цього соціального й економічного осередку суспільства необхідність-неможлив- необхідність сім’ї обумовлена потребою людського суспільства в духовному і фізичному відтворенні самої людини. Розділ 2. Шлюб і сім’я сьогодні. Сім’я — найдавніший інститут людського суспільства — пройшла складний шлях розвитку. Від родоплеменных форм гуртожитку, коли людина «без роду, без племені» узагалі не міг існувати, через «велику сім’ю», що вмится під одним дахом кілька поколінь живших у тісному контакті з «родьней», що включала братьев-сватьев і інших численних родичів, до нуклеарной, «ядерного» сім’ї, що складається тільки з батьків і дітей. Такий пройдений шлях. Сучасний стан сім’ї не вселяє особливого оптимізму. Її проблеми здаються часом трудноразрешимыми. Ще кілька років назад у нашій літературі багато писали про кризу буржуазної сім’ї.

Для жінки зовсім не заперечується можливість ні опуститися нижче своєї природи, ні, завдяки волі, піднятися над нею; таке узвишшя не многим краще падіння. Нижче своєї природи опускається жінка, якщо принижується до нерозумності. Тоді половий потяг. може стати свідомою й обміркованою метою дій». Іспанський психолог Мараньон-и-Посадильо розглядав лібідо як чисто чоловіча якість, нефригидных жінок він називав «чоловікоподібними». Навіть Фрейд, що вперше серйозно зайнявся сексуальною проблемою, обмежив свій розгляд чоловічою статтю. «Любовне життя жінки, — писав він, — .занурена ще в непроникну імлу». До середини XX в., однак, багато чого прояснилося. XX століття узагалі виявило підвищену цікавість до життя особистості. Соціальні зрушення, політичні катаклізми, економічний і науково-технічний прогрес по-новому поставили проблему людини. Виявилося, що суспільство одержує від людини більше, якщо розглядає його як особистість. А перше, у чому виявляється неповторність особистості,— потреби. Залучення жінок у процес праці і політичне життя не могло не відбитися на характері відносин між підлогами. Жінка знайшла бажану незалежність. Усе питання в тім, чи привела ц незалежність до волі? Ще одна важлива деталь. Поширення протизаплідних коштів усунуло те «занепокоєння про «наслідки», що, за словами Энгельса, заважало «дівчині, не задумуючись, віддатися улюбленому чоловіку». Начебто відкрився шлях до усунення дисгармонії, що існувала століттями. Але та ба. Існує думка (яке знаходить підтвердження в спеціальній літературі), що жіноча сексуальність, якщо неї розкувати, перевершує чоловічу (у прямому кількісному змісті). І це грозить лихом. У свій час Монтень попереджав чоловіків про цю особливість жінок: вони ненасытней і пламенней у любовних утіхах — отут і порівнювати чогось. Подавлена жіноча сексуальність веде до неврозів. Але до них веде і сексуальність, нічим не стримувана. Захід уже з цим зштовхнувся. Американська журналістка Бетті Фридэн знайшла «проблему без назви» — чреватий нервовим розладом «синдром домогосподарки» — розривши між реальною ситуацією і нереальними запитами. У той час як американські жінки спрямовують свою увагу на те, щоб найбільш повним, виразним і агресивним образом задовольнити свої сексуальні потреби, збільшилася сексуальна байдужість американських чоловіків, їхня ворожість стосовно жінки. Подавлений в умовах сучасного суспільства зростаючою дорожнечею, нездатністю містити сім’ю, приголомшений нервовими перевантаженнями (не тільки на роботі, але й у так називане «вільний час»: автомобіль, спиртні напої, телевізор, — за все це розплачуються не тільки грошима, але і нервами), розгублений під натиском сексуальних подразників, чоловік пасує перед новими устремліннями жінки і вибирає полегшений, пасивний варіант сексуального поводження. Жінка, стаючи часом фактично главою сім’ї, одержує на додаток до репродуктивної функції цілий ряд нових обов'язків. Її прагнення до рівного сексуального партнерства, наштовхуючи на пасивність чоловіка, залишається незадоволеним. Відбувається своєрідна фемінізація чоловіка і зворотний процес — маскулінізація жінки. Прямий наслідок — схильність до перверзиям. Отже, реванш не удався: жінка знову зазнає поразки. Цього разу разом з чоловіком.

Это явление несколько смягчено в рабочих семьях, в которых не столь сильно подчеркиваются функции питания и пищеварения, а генитальные манипуляции, напротив, больше распространены и подвергаются менее жестким запретам. Поэтому там противоречия не столь остры и более свободен путь для проявления генитальной сексуальности. Это сплошь да рядом обусловливается образом жизни семьи индустриального рабочего. Но если рабочий продвигается вверх, попадая в ряды рабочей аристократии, то, соответственно, изменяется и его образ мыслей, а его дети оказываются под более сильным давлением консервативной морали. 2.PТреугольная структура Если семья, на которую вышеописанным образом воздействует идеологическая атмосфера общества, оказывает влияние на ребенка, то ее треугольная структура порождает, кроме этого воздействия, и специфическое положение ребенка, вполне соответствующее направленности консервативных тенденций общества. Основополагающее значение для понимания индивидуального сексуального развития имеет открытие Фрейда, заключающееся в том, что повсюду, где существует эта треугольная структура, ребенок вступает в совершенно определенные чувственные и нежные отношения со своими родителями

Реферат Семья ее структура и функции

Предмет, структура, методология и функции экономической теории

Роль и функции структур МЧС

Структура, категории и функции социологии

Организация, ее виды и структура

Банковская система России: ее элементы и важнейшие функции

Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Общее понятие о психике человека, ее структуре и функциях

Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

Культура, её структура и функции

ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

Рынок его функции и структура

Администрация президента: структура и функции

Изменения функций семьи в XX веке

Структура и функция мифа

Социальные конфликты сущность структура и функции

Структура и функции центральных банков. Пример развитых стран

Социальные институты в социальной структуре общества. Институт семьи

Коммерческие банки, их структуры и функции

Определение государственной службы. Структура и функции

Структура, функции и задачи муниципального образования г. Владикавказ

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

Структура и функции Фонда патентной информации

Структура и морфология культуры. Типология культуры. Функции культуры

Функции и виды организационных структур на промышленном рынке

Функции семьи в процессе формирования и развития познавательных интересов

Структура и функции политической системы

Структура психических функций и психологической симптоматики в норме и патологии

Понятие социального государства, его структура и функции

Сущность, структура и функции таможенных органов

Денежный оборот, его структура и принципы организации. Функции кредита и их реализация в современных условиях. Национальный банк, главные цели его политики и деятельности

Об’єкт, предмет, структура та функції екології

Структура ринку і функціонування його основних елементів

Структура культуры. Классификация ее видов

Функция и ее свойства

Политика (как социальное явление, ее структура)

Отраслевая структура мировой экономики и тенденции ее развития

Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

Семья Мармеладовых и ее роль в романе "Преступление и наказание"

Структура адаптивного е-обучения на основе распределенной повторно используемой учебной деятельности

Демография как объект изучения, ее место среди наук, структура, основные понятия и подходы

Расходы федерального бюджета РФ, их состав, структура, динамики в 90-е годы

Понятие прибыли в экономической науке и ее функции

Прибыль предприятия: структура ее образования, распределения и использования в условиях рынка

Предмет исследования экономической теории и ее функции

Строение клетки и функции ее органоидов

Функция и ее свойства

Структура цены и ее элементы

Биосфера и ее структура

Правовой статус службы безопасности и ее функции по обеспечению экономической и информационной безопасности бизнеса

Анализ организационной структуры управления предприятия СП "ГудНайт" и реализация мероприятий по ее совершенствованию

Мировая экономика: структура и современные тенденции ее развития

Организационная структура предприятия и пути ее совершенствования

Психика, ее структура. Личность и развитие. Мораль и нравственность

Современная семья и ее проблемы

Социология и ее функции

Работа Т. Куна "структура научных революций" и ее роль в методологии научного познания

Денежная масса и ее структура в России

Структура молекулы воды и ее ионов

Отраслевая структура промышленности Белоруссии и направления ее совершенствования

Роль цены и ее функции в экономике

Экономические категории, законы, функции, значение экономической теории и ее место в системе социально-гуманитарных наук

Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

Функции ГЛИИ

Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

Сущность, функции и классификация налогов

Государственный аппарат и его структура

Задачи, основные функции и система ОВД

Нормы права. Структура норм права

Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

Референдум и его социальная функция

Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

Функции государства: налогообложение и взимание налогов

Понятие налога, налогового права, его система, их функции

Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

Романо-германская правовая семья

Приемная семья

Планирование семьи и репродуктивное здоровье

Понятие, классификация и содержание основных функций государства

Структура правовых норм

Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

Основные правовые семьи мира

Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

Франсиско Гойя "Семья короля Карла IV"

Разрушение института семьи - разрушение национальной культуры

Фронтовая поэзия Семена Гудзенко

Предложения с именным предикатом состояния и их коммуникативные функции

Типы и функции обращений в лирике А. Блока

Структура ораторской речи

Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

Семь чудес света

Семь чудес света

Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

Глобальные гипертекстовые структуры: WWW

Выбор логической структуры процессора

Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

Программа сложной структуры с использованием меню

Построение функции предшествования по заданной КС-грамматике

Моделирование структуры книги

Структура базы данных

Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

Экстремумы функций многих переменных

Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)

Структура аффинного пространства над телом

Дзета-функция Римана

Исследование элементарных функций

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В СЕМЬЕ

Мышцы: начало, место прикрепления, функция

О некоторых показателях опорной функции стопы у детей

Структура арбитражных судов

Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

Уголовное преследование как функция государства

Биосфера и её структура

Особенности воспитания в семье мальчиков и девочек

Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

Социально-педагогическая работа с детьми, перенесшими насилие в семье

Структура властных отношений

Анализ функции фильтрационного сопротивления для неустановившегося притока жидкости (газа) (к несовершенной скважине)

Структура транспорта в Европе

Характер в структуре личности

Структура ораторской речи, её подготовка и выступление

Характеристика семьи

О психологии семьи как малой группы

Оптимизация отношений в семье: проблема удовлетворенности семейно-брачными отношениями

Высшие психические функции

Что такое конфликт? Природа, типы и функции

Особенности функциональных и дисфункциональных семей

Моделирование распределения потенциала в МДП-структуре

Сущность и функции религии

Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере хозяйства "Путь Ленина"

Семья и брак в Древнем Риме

Социология семьи

Функции социологического знания

Семья как объект социологического исследования

Социология как наука. Предмет и функции социологии

Коммуникации в структуре человеческой цивилизации

Дети из социально-неблагополучных семей как объект профилактики злоупотребления наркотиками

Социология семьи

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

Теория функций. Функционика. Модель личности по Аугустинавичуте

Какова структура философского знания?

Философия её смысл и функции

Влияние технологических добавок на структуру и свойства резин

Сущность и функции рынка

Финансовый рынок и его структура

Функции ЦБ РФ (Контрольная)

Сущность банка, его функции и их развитие на современном этапе

Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

Экономика семьи и роль Сбербанка в улучшении жизни населения

Формы и базовые функции кредита

Атоматизация функций по учету затрат вспомогательного производства

Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей

Рынок, сущность и функции

Анализ альтернативных подходов к формированию структуры организации

Анализ и формирование организационных структур

Структура управления предприятием

Корпоративное мышление в пермских бизнес-структурах (на примере ОАО "Уралсвязьинформ)

СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Организационные структуры менеджмента

Структура бизнес-плана

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.