путь к просветлению

Реферат на тему: Планування міст

Раздел: Техника     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

По схемі у завданні співвідношення сторін ділянки території 1:1,1 тому площа території буде дорівнювати 120 х2 = 202408 м2 де х – менша сторона ділянки території, м, 1,1х – довша сторона ділянки. Визначаємо чому буде дорівнювати менша сторони ділянки за формулою х = 41м ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУБудівлі на майданчику підприємства згруповані таким чином, щоб забезпечити найменшу відстань при пересуванні матеріалів, заготовок та кінцевої продукції, а також щоб теплові, енергетичні, комунікаційні та інші мережі були якомога коротшими. На території заводу знаходяться наступні зони: передзаводська, виробнича, допоміжна та складська. Виробнича, допоміжна та складська зони мають огорожу. На території підприємства запроектовано 2 виїзди , основний та допоміжний для транспортування готової продукції. При вирішені розташування будівель на території заводу враховувалися , розміщення будівель відбувалося в максимальні компактності. Для найбільшої будівлі було проведено вертикальну та горизонтальну прив денної і заочної форм навчання / Укл. В.В. Чернявський. – Полтава: ПІБІ, 1992. – 20 с. Номенклатура жилих будинків, середніх шкіл і дитячих садків-ясел. МСН 2.04-01-98 Строительная климатология./Госстрой России. 2000

Навіть поселення площею 5 га забудовувалися по колу. Таке планування, як на дослідників трипільської культури, іде від первісних уявлень про всемогутнє Сонце, без світла й тепла якого неможливе життя. А колобіг Сонця й Землі обумовлюють зміни і в природі, і в людському бутті. З іншого боку, дехто вважає, що авестійська Вара описана як квадратна загорожа зі сторонами в «кінський біг». Мотив квадратної огорожі, всередині якої міститься впорядкований світ, а поза нею — хаос і смерть, простежується в деяких індоєвропейських традиціях, наприклад, Roma Quadrata в римській міфології, а також прямокутні в плані храми в слов’янській, іранській, давньогрецькій та інших традиціях. Особливо близький авестійській Варі «квадратний палац» Ями в «Ріґведі» (ІХ 113.7–8), також блаженна обитель, осередок безсмертя, але не на землі, а в потойбічному світі. Пізніші від «Авести» пехлевійські тексти розходяться щодо локалізації Вари й розміщують її то на небесах, то під землею, що скоріше в дусі «Ріґведи», аніж «Авести». Індійському Ямі й іранському Йімі у скандинавській міфології відповідає Імир — перша жива істота, що отримала тілесне втілення, велетень, з плоті якого створено світ

Планування мст реферат

Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

Украинская литература конца XIX и начала XX ст.

Планування діяльності підприємства

Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

Правовая природа процентов в ст. 395 ГК

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

Необходимая оборона (ст. 35, 36 УК Украины)

Номинализм Ст.Лесьневского

Планування діяльності підприємств

Уголовная ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст.144 УК РФ)

Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

Грошові потоки, звітність, планування

Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського "Тіні забутих пpедків"

Назначение наказания при множественности преступлений (ст. 68, 69 УК РФ)

Зміст та завдання професійної етики юриста

Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

Фінансова стійкість комерційного банку

Планування та фінансування заходів з охорони праці

Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

Екологічний зміст процесу антропогенезу

Особливості планування водопостачання

Планування врожайності сільськогосподарських культур ООО "Нібулон"

Планування тваринництва ВАТ "Зелений Гай"

Проект планування території Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області

Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

Планування аудиту

Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

Грабеж (ст. 161 УК РФ)

Зміст права на фірмове найменування та його охорона

Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

Планування розслідування кримінальних справ

Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

Применение милицией административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ

Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

Увольнение по п. 1. Ст. 42 трудового кодекса Республики Беларусь

Уголовно-правовая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта ст. 264 УК РФ

Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

Літаратура и рэдагаванне в Беларусі на пачатку ХХ ст

Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.)

Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.

Утиліти для створення віртуальних стільниць

Англія та Франція у другій половині XX ст

Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

Громадянські війни в Англії в 17 ст.

Джерелознавство до ХІХ ст.

Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

Заканадауства Расійскай імперыі (канец XVIII-пачатак XX ст.)

Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

Історіософські новації ХІХ ст.

Італійські війни XV–XVI ст.

Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

Культура Беларўскіх зямель у 9 ст. – першай палове 13 ст

Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.

Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

Пережитки язичництва в культурі Київської Русі Х-ХІІІ ст.

Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)

Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

Походження назв міст і сіл

Радянський Союз у другій половині ХХ ст.

Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх губерняў у парэформенны перыяд і на рубяжы ХІХ–ХХ ст.

Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

Становище Югославії на початку XX ст.

Статыстычная крыніцы другой паловы ХІХ-пачатку ХХ ст.

Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

Україна на початку ХХ ст.

Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.

Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

Войны Беларусі другой палове XVI ст.

Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

Искусство Германии XVII ст.

Культура України в XVIII–XIX ст.

Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

Скульптура України в другій половині XVII-XVIII ст.

Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

Умови виникнення контркультури у ХХ ст.

Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

Полемічна проза Київської Русі XV—XVI ст.

Планування бізнесу в сфері деревообробки та виготовлення столярних виробів

Суть і зміст ризик-менеджменту

Інтеграл Стілтьєса

Атеросклероз. Стеноз подвздошных артерий II ст.

Гипертоническая болезнь III ст., очень высокий риск. Сахарный диабет II типа

Диффузно-многоузловой токсический зоб II ст.

Пневмокониоз 1 ст. от воздействия смешанной пыли, узелковая форма. Хронический простой бронхит, фаза ремиссии. Профессиональное заболевание, повторно

Традиційна народна медицина гуцулів Рахівщини XIX – початку XX ст.

Цирроз печени смешанной этиологии, класс В по Чайлду. Портальная гипертензия III ст. Асцит

Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

Короткострокове планування виробництва в операційному менеджменті

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг

Планування чисельності працюючих і фонду оплати праці

Сутність планування і етапи планування

Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

Бюджетне планування в Україні

Історія розвитку вокального мистецтва на Буковині у ХІХ – поч. ХХ ст.

Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

Планування і організація навчальної діяльності

Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

Депрессивный невроз. Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь I ст.

Православна церква України в XVI ст.

Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

Мурування стін полегшеної конструкції; монтаж плит перекриття; зварювання сталі 15 гс товщиною 4 мм в нижньому положенні

Облицювання стін керамічними глазурованими плитками

Планування промислового будинку

Технологія опорядження фасаду акриловою декоративною штукатуркою Ceresit СТ-77

Планування у транспортному комплексі України

Використання комплексних вправ у техніко-тактичній підготовці волейболістів

Раціональний зміст гегелівської діалектики

Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

Філософська думка ХV–ХVІІІ ст.

Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів

Грошові потоки в плануванні на прикладі ВАТ "Сахат" у 2007 році

Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

Планування доходів та витрат в комерційному банку

Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

Розроблення системи автоматизації процесу очищення нікельмістких стічних вод

Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

Зміст поточних планів та організація їх розробки

Організація, планування і керування хімічним підприємством

Планування собівартості готової реалізованої продукції

Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

Несколько рефератов по Исламу

Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

Реферат по теме “Человек на войне”

Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

США и Канада в АТР: набор рефератов

Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

Реферат кондитерское изделие

Реферат по экологии

Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.