путь к просветлению

Реферат на тему: Оформлення трудових відносин із працівниками

Раздел: Менеджмент (Теория управления и организации)     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

Заява на вихд з профсоюзу скачать бесплатно

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

Навчання працівників з питань охорони праці

Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

Психологічна підготовка працівника МВС

Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

Регламентація діяльності облікових працівників

Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

Ідеальний образ соціального працівника

Етичні засади в професії соціального працівника

Економіка праці та соціально-трудових відносин

Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів

Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Профсоюз как субъект трудового права

Трудовий договір та порядок його оформлення

Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

Характеристика узагальнюючих праць з історії Польщі 1980-2000 рр.

Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

Ринок праці з неповною конкуренцією

Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

Часовий аналіз праці

Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації

Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

Основні методи боротьби з інфляцією

Юридическое оформление Крепостного права в России

Трудовой стаж

Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства

Трудовые коллективные споры

Трудовое право

Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание

Порядок увольнения с работы и его оформление

Трудовое право

Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

Трудовая книжка. Порядок ведения

Правила составления и оформления документов по личному составу

Расторжение трудового договора по инициативе администрации по основаниям, связанными с виновными действиями работника

Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

Трудовой договор, его значение и особенности в современных экономических условиях

Шпора по трудовому праву (по ТК)

Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

Трудовой договор

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

Основания возникновения трудовых правоотношений

Особенности рассмотрения в судах трудовых споров о восстановлении на работе

«Человек тыла» его трудовая жизнь, культура и быт в тылу в годы Великой Отечественной войны ( 1941- 1945 гг.)

Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

Трудовое воспитание младших школьников

Трудовое воспитание детей в процессе хозяйственно – бытового труда

Ассортимент технология приготовления, оформление пирогов из дрожжевого теста

Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

Кризисы личности и психосексуального развития у детей по З. Фрейду, Э. Эриксону

Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Состояние и основные пути улучшения использования трудовых ресурсов на примере АО "Прогресс" Саратовская область Питерский район

Трудовые конфликты

Необходимость, сущность аудита. Содержание аудиторских отчетов и правила их оформления

Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Трудовая демократия

Управление трудовыми ресурсами

Составление и оформление распорядительных документов

Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом

Язык и стиль распорядительных документов: язык и стиль коммерческой кореспонденции, язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документах

Трудовая стоимость

Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

Трудовые ресурсы предприятия

Трудовое учение Адама Смита

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Трудовые ресурсы мира и основные направления их современной миграции

Трудовые ресурсы

Крестьянская реформа 1861 года и её юридическое оформление

Женская "трудовая повинность" в нацистской Германии (1933-1939 гг.)

Трудовая деятельность фракийцев в западных провинциях Римской империи (I–III вв. н.э.)

Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

Вопросы синтаксического анализа и пунктуационного оформления предложений, включающих слово "чтобы" и сочетания "что бы"

Контрольна з маркетингу

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Анализ использования трудовых ресурсов на примере

Мотивация трудовой деятельности в гостинично-ресторанном комплексе

Психология формирования трудового коллектива - увольнение с работы

Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Определение потребности в трудовых, материальных и финансовых ресурсах для выполнения производственной программы

Організіція видавництва

Особенности использования словесных методов обучения у младших школьников (на материале трудового обучения)

Предмет трудового права

Принципы трудового права

Трудовой коллектив и его роль в современных условиях

Инкотермс: правила оформления контрактов

Правовые нормы трудовых отношений

Трудовые правоотношения

Заключение трудового договора (контракта)

Основы трудового права

Профсоюзы

Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств через таможенную границу Украины

Трудовое законодательство Украины.

Заключение трудового договора

Расторжение трудового договора по инициативе работника

Трудовое право Украины

Трудовой стаж по законодательству Украины

Трудовой кодекс башкортостана

История правового регулирования трудовых отношений в Беларуси

Интеграция гражданско-правовых и трудовых договорных обязательств

Правовая защита трудовых прав работников

Разрешение коллективных трудовых споров в России: исторический обзор

О предмете трудового законодательства субъектов Российской Федерации

Контрольна з підприємницької діяльності

Составление и оформление договоров

Психологические методы повышения трудовой активности человека

Сон и сновидения З. Фрейда – природа их происхождения

Психология труда как область научного знания о человеке и его трудовой деятельности

З. Фрейд. Тотем и табу

Проблема адаптации работника в трудовом коллективе

Теория личности З. Фрейда

Ортодоксальность теории З.Фрейда

Оформление библиографических ссылок на электронные информационные ресурсы

Трудовая мобильность учителей и проблема сокращения педагогических кадров

Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Составление и оформление рекламного предложения, как один из залогов успеха Direct Mail кампании

Трудовая этика современных российских реиммигрантов

Совершенствование трудовой деятельности специалиста по маркетингу организации на основе функционально-стоймостного анализа

Статистический анализ трудовых ресурсов

Таможенное оформление: понятие, правовая основа, стадии, цели, участники

Билеты по трудовому праву

Защита трудовых прав

Основания прекращения трудового договора

Отпуск в трудовом праве

Предмет и метод трудового права

Расторжение трудового договора

Судебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров

Трудовое право

Трудовой договор

Трудовой договор

Трудовой договор в Республике Беларусь

Трудовые книжки

Условия трудового договора

Шпоры по трудовому праву

Источники трудового права

Административная ответственность хозяйствующих субъектов за нарушения трудового законодательства

Трудовые правоотношения

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

Памятка по оформлению дипломной работы

Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

Специфика регуляции трудовых отношений в современной России

Податки з юридичних осіб

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.