Реферат на тему: Оплата труда и пути ее совершенствования на предприятии

Раздел: Менеджмент (Теория управления и организации)     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Бергсон випустив у світ книгу, в якій була розкрита філософія інтуїтивізму, що в загальних рисах перегукується зі світоглядом символістів і що дає йому додаткове обґрунтування. 3.2 Символізм у Франції Становлення символізму у Франції пов'язане з іменами видатних французьких поетів: Ш. Бодлера, С. Малларме, П. Верлена, А. Рембо. Предтеча символізму уФранції – Ш. Бодлер, що випустив у 1857 р. книгу «Квіти зла». У пошуках шляхів до «несказаного» багатьма символістами була підхоплена думка Бодлера про «відповідність» між квітами, запахами і звуками. Близькість різних переживань повинна, на думку символістів, виразитися в символі. Девізом символістських шукань став сонет Бодлера «Відповідності» зі знаменитою фразою: «Перегукуються звук, запах, форма, колір». Пошук відповідностей лежить воснові символістського принципу синтезу, об'єднання мистецтв. С. Маларме, «останній романтик і перший декадент», наполягав на необхідності «вселяти образи», передавати не речі, а свої враження від них: «Назвати предмет – означає знищити три чверті насолоди віршем, яка створена для поступового вгадування, вселити його – ось мрія ». П. Верлен у відомому вірші «Поетичне мистецтво» визначив прихильність музикальності як основну прикмету справжньої поетичної творчості: «Музичність - перш за все». У поданні Верлена, поезія, як і музика, прагне до медіумічного, невербального відтворення реальності. Подібно до музиканта, поет-символістспрямовується назустріч стихійному потоку позамежного, енергії звучань. Якщо поезія Ш. Бодлера надихала символістів глибокою тугою за гармонією в трагічне роздвоєння світу, то поезія Верлена вражала своєю музикальністю, важковловимими переживаннями. Слідом за Верленом ідея музики використовувалася багатьма символістами для позначення творчої таємниці. У поезії геніального А. Рембо, котрий вперше вжив верлібр (вільний вірш), втілювалася взята символістами на озброєння ідея відмови від «красномовства», знаходження точки схрещення між поезією і прозою. Втручаючись у будь-які непоетичні сфери життя, Рембо досягав ефекту «природної надприродності» у зображенні реальності. Символізм у Франції проявився і в живописі (Г. Моро, О. Роден, О. Редон, М. Дені, Пюві де Шаванн, Л. Леві-Дюрмер), музиці (К. Дебюссі, М. Равель), театрі (Театр Поет, Театр Мікст, Театр дю Маріонетт), але основною стихією символістського мислення завжди залишалася лірика. Саме французькими поетами були сформульовані і втілені основні заповіти нового руху: оволодіння творчою таємницею за допомогою музики, глибока відповідність різних відчуттів, гранична ціна творчого акту, установка на новий інтуїтивно-творчий спосіб пізнання дійсності, на передачу невловимих переживань. 3.3 Символізм у Західній Європі Бельгійський символізм представлений драматургом, поетом, есеїстом М. Метерлінком, який відомий п'єсами «Синій птах», «Сліпі», «Чудо Святого Антонія», «Там, всередині». На думку М. Бердяєва, Метерлінк зобразив «вічний, очищений від будь-яких домішок трагічний початок життя». Більшістю глядачів-сучасників п'єси Метерлінка були сприйняті як ребуси, які необхідно розгадувати. Принципи своєї творчості М. Метерлінк визначив у статтях, зібраних у трактаті «Скарб смиренних» (1896).

Так, межа XIX-XX століть булавідзначена появою двох ключових для всієї наступної літератури напрямів – натуралізму і символізму. Французький натуралізм, представлений іменами таких видатних романістів як Еміль Золя, Гюстав Флобер, брати Жуль і Едмон Гонкури, сприймав людську особистість абсолютно залежною від спадковості, середовища, в якому вона сформувалася, і «моменту» (тієї конкретної суспільно-політичної ситуації, в якій вона існує і діє в даний момент). У цьому питанні їм протистояли французькі поети-символісти – Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Маларме та інші, котрі категорично відмовлялися визнати вплив на людську особистість сучасної суспільно-політичної ситуації і протиставляли їй світ «чистого мистецтва» і поетичного вимислу. Символізм – естетична течія, що виникла у Франції в 1880-1890 рр. й отримала широке поширення в літературі, живописі, музиці, архітектурі й театрі багатьох європейських країн на межі 19-20 ст. Величезне значення символізм мав для російського мистецтва цього ж періоду, який отримав назву «срібного віку». Символісти вважали, що саме символ, а не точні науки дозволять людині прорватися до ідеальної сутності світу, пройти «від реального до реального». Особлива роль в осягненні надреальності відводилася поетам як носіям інтуїтивних одкровень і поезії як плоду натхнення. Розкріпачення мови, руйнування звичних відносин між знаком і денотатом, багатошаровість символу, який несе в собі різнопланові і часто протилежні значення, вели до розпорошення смислів і перетворювали символістський твір у «безумство множинності», в якому змішувалися і зазнавали постійного метаморфозу речі, явища, враження та бачення. Єдине, що надавало цілісності – це унікальне, неповторне бачення поета. Відсторонення письменника від культурної традиції, позбавлення мови її комунікативної функції, всепоглинаюча суб'єктивність неминуче вели до герметизму символістської літератури і вимагали особливого читача. Символісти змоделювали для себе його образ, і це стало одним з їхніх найоригінальніших досягнень. Таких цінителів вкрай мало, їх не більше десяти у всьому всесвіті. Але настільки обмежена кількість не бентежить символістів, бо це число найбільш обраних, і серед них немає жодного, хто мав би собі подібного. 2. Поняття символу і його значення для символізму Говорячи про символізм, не можна не згадати про поняття символ, тому що саме від нього пішла назва цієї течії в мистецтві. Необхідно сказати і про те, що символізм – явище складне. Його складність і суперечливість обумовлені, в першу чергу тим, що в поняття символ у різних поетів і письменників вкладався різний зміст. Сама назва символ походить від грецького слова symbolo , що перекладається як знак, пізнавальна прикмета. У мистецтві символ трактується як універсальна естетична категорія, що розкривається через зіставлення з суміжними категоріями художнього образу, з одного боку, знака і алегорії – з іншого. У широкому сенсі можна сказати, що символ є образом, взятим в аспекті своєї знаковості, і що він є знаком, наділеним всією органічністю й невичерпною багатозначністю образу.

Символізм у просторі мистецтва кінця XIX - початку XX століття складався паралельно з розвитком інших важливих художніх процесів у російській культурі. Національною особливістю його була складна структура взаємозв'язків. Недарма категорії синтетичності, інтуїтивізму, осяяння, кардинальні у творчому методі символізму, стали одними з основоположних і в мистецтві авангарду. У цій ситуації художній символізм, який прийняв естетичну програму російського літературного символізму і який відрізнявся великою різнорідністю (зауважимо, що всі найбільші майстри авангарду випробували його вплив на ранніх етапах своєї творчості), не висував проблеми форми. На межі століть російське мистецтво долало національні рамки і ставало явищем світового рівня. Воно використовувало все багатство світових і власних культурних традицій для становлення вітчизняного модерну. Художня мова модерну в Росії проявилася як в загальноєвропейському варіанті («флореаль»), так і в букеті «неостилей». Імпульсний і варіативний характер розвитку російської культури наочно проявився у змішуванні стилів, шкіл і напрямів Срібного століття. Жодне зі згадуваних напрямків живопису не зникло з появою на сцені потужного руху авангарду, змінився тільки лідер. Модерн виступив як потужне поєднання руху культури на основі синтезу мистецтв, в першу чергу – музики, живопису й театру. Він мав усі шанси стати справжнім «Великим стилем» епохи. Синтетизм Срібного століття служив прискорювачем вироблення типу нової культури. 4. Роль символізму в культурі новітнього часу Важливим є те, що даний напрямок ніколи не розглядав себе як явище, замкнуте у рамки літератури. Це був світогляд, який виник в епоху «загального зсуву культурних цінностей». Як один з наслідків, на перше місце вийшов символ. З явища крихкого, незрозумілого, вузьколітературного він починає претендувати на загальність і всеосяжність, стає елементом знання широких мас. Винесенню символу допомогло також і захоплення містикою, характерне для початку XX століття. Природно, що люди двадцятого сторіччя містику і містицизм намагалися раціоналізувати, представити в термінах, прийнятих на той момент в якості наукових. Якщо навіть В.І. Вернадський міг констатувати, що «містика є однією з найглибших сторін людського життя», то П.А. Успенський вже вводив певний науковий рівень для опису цього явища: «Містика є рід пізнання, що претендує на те, що він дає великі результати в порівнянні зі звичайними немістічними видами пізнання. У містичне пізнання в дуже великому розмірі входить суб'єктивне пізнання, яким ми постійно користуємося по відношенню до свого внутрішнього світу, який недоступний для об'єктивного вивчення. Але в містиці суб'єктивне пізнання поширюється на об'єктивні явища. Можна визначити позитивний метод як метод вивчення об'єктивних явищ і спроби вивчення навіть суб'єктивних явищ («об'єктивна психологія»). Містичний метод можна визначити як суб'єктивне вивчення і суб'єктивних, і об'єктивних явищ, за допомогою розширеної інтуїції, що дає можливість якимось чином розуміти і оцінювати у собі явища, що відбуваються у поза.

Список основных документов для начислений регламентированной заплаты доступен через меню «Расчет зарплаты организации» (интерфейс «Полный»). Список основных документов для начислений управленческой заплаты доступен через меню «Расчеты с персоналом» (интерфейс «Полный»). 14.5. Формы оплаты труда В конфигурации реализованы основные формы оплаты труда, используемые на производственных предприятиях: повременная (с использованием месячных, дневных и почасовых тарифных ставок); сдельная форма оплаты труда; их варианты: повременно-премиальная и сдельно-премиальная формы оплаты труда. Для повременной оплаты достаточно при приеме работника на работу указать его график работы, по которому будет учитываться отработанное время. Если при кадровых событиях меняется график работы, то такие события должны быть зарегистрированы документами кадровых перемещений. Для сдельной оплаты помимо графика работы для учета отработанного времени (он используется в других расчетах), необходимо ежемесячно сдельными нарядами регистрировать фактическую выработку работника

Теоря вдносност ш.бодлера

Виды и формы оплаты труда. Порядок ее начисления (Контрольная)

Организация коммерческой деятельности и пути ее совершенствования

Система пенсионного страхования и пути ее совершенствования на современном этапе в Республике Беларусь

Коллективная форма организации оплаты труда, особенности ее использования и развития на примере ОАО "Ашасвет" машиностроительной отрасли

Корпоративная культура в международных компаниях и пути ее совершенствования

Анализ оплаты труда и показателей рентабельности предприятия

Организация оплаты труда работников в ОАО "Полиграфкомбинат "Красная Звезда" и направления ее совершенствования

Совершенствование системы оплаты труда рабочих

Совершенствование организации и оплаты труда в животноводстве

Анализ деятельности ООО "Криптон-Мебель" в области управления качеством и ее совершенствование путем применения модели Кано

Совершенствование организации оплаты труда персонала

Стимулирование труда и пути его совершенствования

Производительность труда и пути ее повышения

Совершенствование организации оплаты труда в бюджетном учреждении

Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

Судебная система РФ и пути ее реформирования

Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

Организация и методология учёта реализации товаров и валовых доходов на предприятии и пути их совершенствования

Учет оплаты труда в строительстве

Планирование фонда оплаты труда на примере "ОРМЕТО-ЮУМЗ"

Организация коммерческой работы в торговой организации (предприятии), пути её совершенствования

Регулирование оплаты труда руководителей

Планирование фонда оплаты труда

Организация оплаты труда

Организация оплаты труда

Оплата труда на предприятии

Оплата труда и материальное стимулирование при переходе к рынку

Организация, производительность и оплата труда

Оплата труда работников предприятия

Организация учета и анализ оплаты труда на предприятии

Введённые с 01.05.2002 года нормативы по оплате труда профессорско-преподавательского состава и пример положения по оплате труда ВУЗа

Планирование фонда оплаты труда на предприятии

Оплата труда

Контуры новой системы оплаты труда

Виды оплаты труда в строительстве

Оплата труда

Оплата труда и стимулирование в современных условиях хозяйствования на примере ООО Кантон

Организация, нормирование и оплата труда на предприятии

Прибыль предприятия и пути ее увеличения

Сравнительный анализ оплаты труда служащих в государственном и частном секторах

Статистический анализ оплаты труда по отраслям на основе системы национальных счетов

Организация и оплата труда в условиях рынка

Бухгалтерский учет и аудит расчетов по оплате труда в с/х

Проблемы реформирования системы оплаты труда в условиях перехода к рыночной экономике

Учет оплаты труда

Учет расчетов по оплате труда

Имидж менеджера и пути его совершенствования

Оплата труда рабочих

Кредитная политика коммерческого банка и выработка направлений ее совершенствования

Повышение эффективности производства яиц на основе внедрения оплаты труда в отрасли от валового дохода

Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда и прочим операциям на примере Стерлитамакской ТЭЦ

Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда

Международные стандарты аудита. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда

Оплата труда на предприятиях торговли

Организация бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда

Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда

Расчеты с песоналом по оплате труда

Состояние организации первичного бухгалтерского учета ЗАО "ххх" и пути его совершенствования

Управленческий учет, внутренний аудит и анализ расходов на оплату труда на предприятии

Учет и анализ затрат на оплату труда

Учет и аудит расчетов по оплате труда в бюджетных организациях

Учет и отражение в отчетности расчетов с персоналом по оплате труда

Учет оплаты труда

Учет по оплате труда на предприятии

Учет расчетов по оплате труда

Учет расчетов по оплате труда

Учет расчетов по оплате труда работников производственных предприятий потребительской кооперации

Учет расчетов с персоналом по оплате труда

Учет расчетов с персоналом по оплате труда

Учет расчетов с персоналом по оплате труда на предприятии ТОО "Строй-Кам"

Учет, нормирование и оплата труда

Учёт расчётных операций, анализ дебиторской и кредиторской задолженностей организации, пути их совершенствования

Формы и виды систем оплаты труда

Бухгалтерский учет и аудит расходов на оплату труда в торговой организации

Анализ и учет затрат на оплату труда

Анализ состояния делопроизводства и поиск путей его совершенствования

Аудит оплаты труда

Аудит по расчёту с персоналом по оплате труда

Аудит расчетов по оплате труда (на примере ООО "Стандарт")

Аудит расчетов по оплате труда на примере ОАО "Икар"

Аудит состояния трудовых ресурсов и расчетов по оплате труда

Аудит расчетов по оплате труда

Налоговые правоотношения в Российской Федерации и пути их совершенствования

Новая система оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Вологодской области

Оплата труда гражданских служащих. Государственная гражданская служба как публично-правовой институт

Правовые основы оплаты труда работников

Организация АРМБ по оплате труда

Анализ организационной структуры управления предприятия СП "ГудНайт" и реализация мероприятий по ее совершенствованию

Организация рекламной деятельности и пути ее повышения

Хозяйственные связи предприятий потребительской кооперации и пути их совершенствования

Аттестация сотрудников, нормирование и оплата труда

Оплата труда за продукцию

Организация и регулирование оплаты труда

Организация оплаты труда

Организация оплаты труда на предприятии

Организация, нормирование и оплата труда

Организация, нормирование и оплата труда

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и пути ее повышения (на примере ОАО "Продсервис")

Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации

Системы оплаты труда

Стиль руководства и пути его совершенствования

Управление персоналом РУП "Минский тракторный завод" и пути его совершенствования

Формы оплаты труда

Теория детского коллектива в трудах А.С. Макаренко

Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда работников

Анализ деятельности туристических предприятий по формированию и внедрению туров на рынок и пути её совершенствования

Инвестиционная активность Республики Дагестан и пути ее повышения

Налоговая система Российской Федерации и пути ее реформирования

Система организации оплаты труда

Учет и анализ расчетов по налогам и сборам, пути их совершенствования

Анализ затрат на производство молочной продукции и пути ее снижения

Анализ производительности оплаты труда в ОПХ "Элита" Эхирит-Булагатского района Иркутской области

Анализ форм и систем оплаты труда на предприятии

Концепция оплаты труда в современных условиях хозяйствования

Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы и оплата труда

Оплата труда в социально-культурном сервисе и туризме

Оплата труда, единая тарифная сетка

Организация оплаты труда

Организация оплаты труда в торговле.

Организация оплаты труда на предприятии общественного питания

Организация системы оплаты труда на предприятии (на примере Азовского филиала ООО "ЭЛИД""

Организация, нормирование и оплата труда на производственном предприятии

Планирование фонда потребления и оплаты труда на предприятии

Прибыль предприятия ООО "СпецТехТранс", ее распределение и пути ее роста

Рынок труда и оплата труда

Система государственного регулирования оплаты труда в Республике Беларусь (на материалах РУП "Гомельэнерго" филиал "Гомельские электрические сети")

Система оплаты труда на предприятии

Системы оплаты труда: классификация и учетные проблемы

Тарифная система оплаты труда

Текучесть кадров на предприятии и пути ее сокращения

Теории человеческого капитала и ведущие направления ее приложения

Экономическая устойчивость предприятия и пути ее стабилизацииОценка финансовой устойчивости предприятия

Эффективность использования основных фондов и пути ее повышения

Анализ финансовой устойчивости и деловой активности совхоза-завода "Плодовое" Бахчисарайского района и пути ее повышения

Контрактная форма оплаты труда. Системы доплат и надбавок, премирования

Формы оплаты труда и материальное стимулирование в России

Охрана труда и противопожарная защита предприятия

Анализ труда персонала, занятого на предприятии

Пути повышения конкурентоспособности предприятия

Анализ труда и трудовых ресурсов предприятия

Совершенствование учета труда и его оплаты

Совершенствование организации оплаты и стимулирования труда на предприятии

Норманнская теория происхождения русской государственности ее апологеты и критики

Теория неявных функций и ее приложения

Гидродинамическая теория смазки и ее возможности для расчета и анализа работы подшипников двигателя внутреннего сгорания

Состояние и пути совершенствования учёта затрат в плодоводстве в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

Пути совершенствования управления персоналом на малом и среднем предприятии

Производительность труда и пути её повышения на производстве

Представление об экономической теории. Ее место в ряду экономических наук

Теория Родиона Раскольникова о "двух разрядах людей" и ее опровержение

Роль теории дифференциальных уравнений в современной математике и ее приложениях

Пути развития отечественной психологии в 20-50-е годы XX столетия

Пути совершенствования туризма как средства возрождения культурно-исторических ценностей Калининградского анклава

Математическая теория познания А.Ф.Лосева и возможности ее дальнейшего развития

Теория эффективных фондовых инвестиций и ее применение (раздел дипломной работы)

Оплата, мотивы и стимулы труда

Совершенствование системы оплаты жилья в Санкт-Петербурге

Предмет исследования экономической теории и ее функции

На пути к общей теории нерациональности поведения хозяйствующих субъектов

Вопросы совершенствования оценки травмобезопасности рабочих мест при их аттестации по условиям труда

Учет материалов и пути совершенствования

Пути совершенствования ипотечного кредитования

История становления и развития эргономики и ее роль в создании безопасных условий труда

Совершенствование организации труда на вспашке

Оперативный финансовый анализ коммерческой организации и пути укрепления ее финансового состояния

Совершенствование учета готовой продукции и ее реализации

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.