путь к просветлению

Реферат на тему: Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

Раздел: Менеджмент (Теория управления и организации)     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Тому то з перших кроків по українській землі австро-німецька окупаційна адміністрація й військове командування гостро відчували брак сил. Оскільки Центральна Рада з підлеглим їй військовим потенціалом уже до того виявилася безсилою проти тенденцій, які зумовили переваги радянської влади, а в наступному продемонструвала практично повну безпорадність у тому, щоб узяти під контроль ситуацію в УНР, домогтися належного впливу в суспільстві, логічно вважати, що й внесок петлюрівських вояків у розгром Червоної Армії був далеким від вирішального. Втім, можна й не вдаватися до такого хоч і достатньо очевидного, та все ж опосередкованого варіанту логічної вибудови. Достатньо звернутися до фактів і документів, безпосередньо пов’язаних з подіями на театрі воєнних дій. Принагідно варто зауважити, що Україна цікавила німецьких мілітаристів не лише як багате джерело матеріальних ресурсів, а й як необхідний плацдарм для наступної реалізації значно ширших планів. Виходячи з пангерманістських доктрин світового панування, вони марили агресією на Схід

Оперативно-тактичний план Сирена

Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

Оперативная память. Исследование рынка оперативной памяти

Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Облік готової продукції та її реалізації

Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

Експертиза та контроль реалізації товару

Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

Лідерство та керівництво в організації

Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Связь оперативного плана предприятия и оперативных планов его структурных подразделений

Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування

Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні

Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

План ГО объекта N135: Механический завод

Геодезия и картография. Создание топографических карт и планов масштаба 1:5000

Реализации генерального плана "Ост" на территории Белоруссии

Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения

План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

Разработка программы для расчета финансовых показателей, используемых в составлении бизнес-плана на языке Visual Basic

Программа и План - сопоставительный анализ

Общий план строения стенки желудочно-кишечного тракта

Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции

План урока по психологии

Бизнес-план "Производство маргарина"

План горных работ для улучшения проветривания выработок II блока шахты "Северная"

Бизнес-план создания городских распределенных цифровых радиосетей на базе коммуникационных узлов mpHUB

План счетов бухгалтерского учета

Новый План счетов 2004г.

Основные разделы бизнес-плана, калькуляция темы и расчет цены программного продукта, технико-экономическое обоснование с расчетом экономической эффективности разработки

План маркетинга лекарственного препарата

План маркетинга (на примере ООО "Равиолло")

"Маркетинговый план продвижения продукции на рынок СНГ"

Составление внутрифирменного плана производственно-коммерческой деятельности

Бизнес-план "Организация бильярдного клуба"

Бизнес-план АТзт ПГХ «Хрещатик»

Стратегический план развития предприятия

План рекламной кампании хлебокомбината "Лакомка"

Бизнес-план предприятия по производству автомобильных литых дисков

Показатели бизнес-плана коммерческого банка

Разработка бизнес-плана (основные положения)

Бизнес-план интернет кафе

Тактические планы в менеджменте

Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта цеха

Основы предпринимательства: бизнес-план

Создание собственного предприятия /бизнес-план/

Финансовый план порта

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЛЛЕКТОРА АРОЧНОГО ТИПА

Бизнес-план "Организация кафе быстрого обслуживания"

Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Твери

Бизнес-план по производству керамического кирпича

Бизнес-план предприятия (ОАО "Комбинат мясной "Россошанский")

Бизнес-план /внешний/ АООТ"Виноград"

Разработка бизнес-плана производства синхронных гистерезисных двигателей

Составление бизнес-плана на примере предприятия ООО "Эдельвейс" по производству соевого молока

Бизнес-план. Организация кафе быстрого обслуживания

Тактический план

Бизнес-план салона парикмахерской "Стиль"

Разработка бизнес-плана по оказанию общеобразовательных услуг населению

Нахождение оптимальных планов производства продукции и их экономико-математический анализ

Планы семинарских занятий УрГЭУ

Планы семинарских занятий по дисциплине «Технология выездного туризма»

Крымская кампания: планы союзных держав

М.Д. Скобелев и его план войны с Германией (конец XIX в.)

План Гоэлро. Мифы и реальность

Манипуляция и игра: различие оперативных процедур в культуре XX в.

Планы к 20-ти выпускным сочинениям

От маркетинг-плана до отчета по И-маркетингу

Бизнес план

Бизнес-план ООО Приволье

Маркетинговый план

Разработка бизнес-плана ООО Диана

План-конспект урока Математическое моделирование при решении экологических задач

История болезни - Педиатрия (план истории болезни)

Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ

История болезни - пропедевтика (план)

Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир

Бизнес-план Интернет-провайдер

Оперативно-календарное планирование

Розробка бізнес-плану МПП СОФ

План маркетинга: основные части

Стратегический и оперативный маркетинг

Налог на доходы физических лиц 2002г. по 23 гл. НК РФ. и новому плану счетов - продам за 100$

План урока алгебры. Тема: Значения тригонометрических функций. Решение простейших тригонометрических уравнений.

План-разработка открытого урока по истории России в 11-м классе

Особенности реализации различными видами учреждений права оперативного управления

Бизнес план

Бизнес план пластиковых окон

Бизнес-план или как сделать популярной никому неизвестную девушку

Бизнес-план производства зеркал ООО Зазеркалье

Бизнес-план фабрики обувной

Бизнес-план: поставка коровьих рогов и копыт в Ханты-Мансийский автономный округ

Составление бизнес-плана ателье

Профессиональная подготовка учителя математики: стандарты, учебные планы и программы

План социальной рекламной кампании: Наш город Санкт-Петербург

"План рекламной кампании для малого предприятия "Полиграф"

Бизнес–план ОАО Строительный трест №12

План порта

Бизнес-план

Выполнение плана выпуска продукции

Уточнение планов применения авиации будущей

Бизнес-план инновационного предприятия

Основные задачи и этапы разработки финансового плана предприятия

Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.

Разработка бизнес-плана по организации производства внутренних стеновых панелей

Бизнес-план и план производства

Организация и управление при составлении бизнес-плана

Бизнес-план

Бизнес-план (производство стройматериалов)

План маркетинга

Бизнес-план - презентация деловой идеи. Зачем нужен бизнес-план?

Бизнес–план инвестиционного проекта цеха (участка)

Бизнес план

Бизнес план создания нового предприятия

Бизнес-план (Хлеб)

Бизнес-план мясокомбината

Бизнес-план предприятия

Бизнес-план торговой точки

Выполнение плана ОТХ мероприятий ОАО Татнефть за 2000 г

Проект плана экономического и социального развития локомотивного депо

Роль бизнес-плана в создании предприятия

Бизнесс-план

Бизнес-план

Бизнес-план

Бизнес-план - комплексный план социально-экономического развития фирмы

Бизнес-план предприятия

План Маршалла - программа американской помощи в восстановлении экономики послевоенной Европы

Введение рабочей карты в ОВД и порядок нанесения на нее оперативной обстановки

Cоставления планов использования ВС эксплутационного предприятия, их отход в ремонт на ТО

Анализ выполнения плана производства

План счетов

Новый план счетов

Методы оперативного изучения геологического разреза нефтегазовых скважин

Оперативная полиграфия – как бизнес

Бизнес-план инвестиционного проекта

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта цеха

Бизнес-план /english/

Создание топографических планов масштаба 1:5000

Классификация оперативной памяти

Организация обработки информации на ЭВМ по формированию плана поставок готовой продукции

Бизнес- план открытия Интернет-портала

Планы Гитлера в войне против СССР

Оперативный анализ исполнения бюджета с помощью контроллинга

"План рекламной кампании для малого предприятия "Полиграф"

Бизнес-план

Интернет: бизнес-план

Порядок организации финансов в унитарных предприятиях, основанных на праве оперативного управления

Поставка рогов и копыт: бизнес-план

Унифицированная структура бизнес-плана

Вопросы охраны труда в сетевых графиках и календарных планах

Бизнес-план инвестиционного проекта по организации мини-фермы по доращиванию и откорму молодняка свиней КФХ И.В. Николаева в деревне Ивановка муниципального района (Бижбулякский район Республики Башкортостан)

План производства овощей в СПК "Марс" Шаранского района

Технологический план возделывания кабачков в открытом грунте в условиях Дуванского района

Изменения в типовой план счетов бухгалтерского учета

План Счетов бухгалтерского учета - основа системы организации учета

Разработка финансового плана организации

Цель и содержание оперативного анализа

Рота полка оперативного назначения ВВ МВД России в специальной операции по пресечению массовых беспорядков в населенном пункте

Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

Меры оперативного воздействия

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.