путь к просветлению

Реферат на тему: Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Раздел: География, Экономическая география     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Звичайно виробничі послуги розрізняють у такий спосіб: а) у сфері споживання (ринкового попиту); б) у сфері постачання; в) виконуючу посередницьку роль (забезпечення інформаційних, телекомунікаційних, транспортних, комп'ютерних послуг, створення організаційно-підприємницького середовища). Ці властивості виробничих послуг у кінцевому рахунку забезпечують доставку виробничих товарів на принципово новому якісному рівні - більш швидко, надійно, на великі відстані, дешевше, із поліпшенням інформованості клієнтури про альтернативні джерела обслуговування. Таблиця Роки Зовнішньоторговельний баланс Товарна частина Сервісна частина 1970 8 2 1975 -31 5 1980 -83 19 1985 -56 17 1990 -40 18 Динаміка зовнішньоторговельного балансу промислово розвинених країн (млрд.долл) За останні два-три десятиліття в ряді найбільш розвинених в економічному відношенні країн відбулися швидкий ріст і зміна структури третинного сектора. Так, якщо порівняти зміни структури зайнятості економічно активного населення двох регіонів - Західної і Східної Європи, ті розрив між ними нараховує приблизно 30 років (табл.2). Щоб зрозуміти причини величезних змін, які відбулися у структурі виробництва за останні десятиліття, треба розкрити поняття - постіндустріальний етап розвитку, на який перейшли промислово розвинені країни Заходу і так називані країни нової індустріалізації. Настання цього етапу зв'язане насамперед із зміною попиту на споживчому ринку товарів і послуг ( а не з досягненнями науково-технічного прогресу, на думку багатьох дослідників; ці досягнення дуже важливі, надають величезний ефект зворотного зв’язку на самий розвиток, але по своїй суті вторинні), переходом суспільства від задоволення потреб "першого кола" (життєзабезпечення), що має свої досить вузькі межі, до потреб "другого кола" (або - " вільного часу"), що по суті безмежні. (Цей етап, що наступив із 70 років, ще називають етапом інформаційних потреб.) З рештою решт ці зміни в потребах суспільства визначаються змінами структури витрат сімейного бюджету. По підрахунках академіка С.Шаталина, у Росії протягом усього радянського і пострадянського періоду частка витрат на харчування в сімейному бюджеті не опускалося нижче 60%, а іноді піднімалася і до 3/4, тоді як на Заході вона в останні 20 років знизилася до 20% . Таблица Структура зайнятості населення по секторах господарства в Західної і Східної Європі (%) Сектори Східна Європа Західна Європа господарства 1955 р. 1995 р. 1955 р. 1995 р. Третинний 23 40 38 62 Промисловість і будівництво 30 43 42 30 Сільське господарство 47 17 20 8 Саме нові споживи суспільства викликали масовий перехід виробництва від принципу "економії масштабу" (випуск масової серійної продукції) до принципу "економії розмаїтості), до попиту на продукцію відносно дорогу, що випускається невеликими партіями, цивільну й інноваційну. Вартість одиниці продукції, що випускається, різко зросла, що викликало корінну перебудову всього логістично-розподільчого апарата. За даними професора Н.В.Алисова вартість 1 т традиційної промислової продукції в 1995 році в тис. долл. складала: залізної руди - 0,02, цементу - 0,023, природного газу (1 тис.м3) - 0,08, мінеральних добрин - 0,1, нафти - 0,12, сталі - 0,2.

Стандартне визначення світового господарства як сукупності національних господарств, що беруть долю в міжнародному поділі праці і зв'язаних міжнародними відношеннями, несе занадто вузьке навантаження і не враховує навіть у малій мірі роль просторові і просторової ієрархії у формуванні і функціонуванні світового господарства. У умовах сучасної глобалізації господарської діяльності світове господарство втягує у свою орбіту практично усі види економічної діяльності, роблячи на них прямий або непрямий вплив. При динамізмі ринкових зон збуту важко провести жорстку стійку межу між фірмами, компаніями, підприємствами, що беруть долю в міжнародному обміні або замикають свою діяльність на внутрішньому ринку. У підсумку верхні поверхи в просторовій ієрархії займають територіальні і галузеві підсистеми світового господарства - інтеграційні об'єднання, національні господарські комплекси, галузеві і міжгалузеві транснаціональні корпорації (МНК). Більш умовно до підсистем можна віднести найважливіші сфери діяльності - первинні, вторинні, третинні, четвертинні й окремі галузі і види діяльності. До первинного, за традицією, відносять галузі сільського господарства, рибальський промисел, лісове господарство, гірновидобувна промисловість. До вторинних - усі галузі переробної промисловості. До третинних - транспорт і сферу послуг. До четвертинних - новітнї види інформаційної діяльності, що включають збір, переробку і використання інформації в управлінні, банківсько-фінансової сфері, маркетингу і консалтингових послугах і т.п. До цієї сфери тепер відносять і більшу частину НИОКР - наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок, що зумовлюють упровадження високих технологій і наукомістких виробництв в інші сфери діяльності. Найважливішу системоутворюючу роль у світовому господарстві грають три типи просторів - географічне, економічне й інформаційне, у рамках яких функціонують підсистеми, що забезпечують саме існування світової економіки. У географічному просторі - це сучасні види транспорту і зв'язку, без яких не може нині функціонувати жодний центр економічної діяльності. У світі налагоджена взаємодія міжнародних, національних і локальних видів залізничного, автомобільного, річкового, морського й авіаційного транспорту, трубопроводів і ЛЕП, усіх видів зв'язку. За допомогою супутників зв'язку новітніх кораблів став можливий негайний зв'язок практично будь-якого місця на земній кулі з будь-яким іншим. Вантажний і пасажирський транспорт також можуть забезпечити перевезення різних вантажів і людей практично в будь-яке місце - усі залежить тільки від порівняння витрат і результатів. Організаційні форми, що утворюють глобальну підсистему транспорту і зв'язку, - це авіакомпанії, судновласницькі фірми, залізничні компанії, системи зв'язку і т.п., чия діяльність регулюється сукупністю міжнародних угод. У економічному просторі системоутворюючу роль грають світові фінансові інститути, серед яких ведуче місце займають Світовий Банк, Міжнародний Валютний Фонд (МВФ), Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), що нині перетвориться в Міжнародну організацію по торгівлі (ВТО), а також центральні банки США (Федеральна резервна система), Великобританії, Франції, ФРН, Японії.

В основу свого духовного кореня  творчого прояву Укранська Духовна Наця кладе зерно всх творчих надбань сторично Украни. Найсвященнш з них: мова, фольклор, здобутки лтераторв, митцв, будвникв, педагогв, заповти мужност й свободи, залишен нам героями Сч Запорзько,  дух невичерпно творчо д, котрий народив укранський народ для легендарно мстер буття на радсть свтов  братерським народам планети. До Укрансько Духовно Нац можуть приднуватися ндивди нших нацй, якщо вони подляють наш духовн деали. Укранська Духовна Наця не  статистичне обднання людей, а незримий духовний органзм, для дяльност якого досить двох душ Приналежнсть до Укрансько Духовно Нац визначаться не декларацю, не запевненням, а життвим подвигом  духовною дю по закону Краси, Любов й Радост. Критер Буття Укрансько Духовно Нац Земля, яку обйма сторично-географчна Украна це лоно, де формувався дух Нац. Проте для невичерпного саморозкриття необхдно переступити через обмеження лона

Товарн потоки

Туриз як галузь світового господарства

Місце і роль США у світовому господарстві

Інтеграція у світове господарство

Економіко-географічна характеристика Чілі

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Значення і світова слава Тараса Шевченка

Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

Арабські країни після ІІ світової війни

Військові події на території України у роки Першої світової війни

Дніпропетровськ у Другій світовій війні

Друга світова війна на Украіні

Німеччина після Другої світової війни

Причини Першої світової війни

Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

Україна у Другій світовій війні

Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

Українське бароко як явище світової культури

ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

Public Relations: світовий та український досвід

Виникнення та стадії розвитку світового ринку

Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Світова організація торгівлі: цілі та функції

Світовий ринок нафти

Світовий ринок чорних металів

Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

Кон’юнктура світового ринку золота

Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

Основні етапи становлення світової політичної думки

Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

Буддизм як найдавніша зі світових релігій

Туризм та його вплив на світову економіку

Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

Світова економіка

Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Валютні ризики: економічна природа та управління

Економіко- і політико-географічне положення України

Державна метрологічна система

Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

Екологічна освіта на уроках біології

Демографічна криза та шляхи її розв’язання

Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

Логистика в системе управления товарно-материальными потоками промышленного предприятия

Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Типологічна класифікація мов світу

Управление товарными запасами и потоками

Розуміння глобальних подій світу у модерній і постмодерній перспективі

Ринок як форма функціонування товарного господарства

Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

География России (Шпаргалка)

Лекции по естественной географии

Ответы на госэкзамены по географии (экономической, физической и экологии)

Экзаменационные билеты по географии для 11 класса

Экономическая география Мьянмы

Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

География ЮАР

Глобальные проблемы здоровья человечества

География цветной металлургии

География Австрии

Правовая охрана товарных знаков

Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

Сім чудес світу

География в жизни и творчестве А.С.Пушкина

Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории

Глобальные сети. INTERNET

Глобальные сети АТМ

Локальные и глобальные компьютерные сети

Разработка и создание СКС на базе сетей Ethernet при подключении пользователей жилого дома к глобальной сети INTERNET

Глобальный мир Интернет и его возможности

Электронная почта как сервис глобальной сети. Протоколы передачи почты

Информационные потоки в ЭВМ. Алгоритм работы процессора

Глобальные проблемы человечества: загрязнение водной среды

Глобальное потепление - "парниковый эффект"

Глобальный экологический кризис

Глобальная экология

Лекция по географии

Товарная характеристика макаронных изделий

Внешняя политика и решение глобальных проблем современности

Составление плана раскроя пиловочного сырья и расчет технологических потоков лесопильного цеха

Приёмник переносной радиовещательный ДВ/СВ диапазон

Символ и таинство в богословии св. Максима исповедника (symbol and mystery in st.Maximus the confessor)

География религий, влияние религий на мировые проблемы

В.И. Вернадский "Учение о ноосфере и современное глобальное мышление"

Пространство и время в географии

Философия глобальных проблем

История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности

Товарная биржа в системе оптового рынка

Товарные биржи

Фьючерсная торговля на Московской Товарной Бирже

Товарная биржа

Учет товарно-материальных запасов

Изучение товарного рынка г.Кургана на примере пива

Товарная политика фирмы

Разработка товарной политики предприятия

Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Управление запасами товарно-материальных ценностей

Упаковка товара и ее роль в товарной политике фирмы

Стабилизация денежного потока, теории фирмы

Глобальные проблемы экономической цивилизации

Товарное производство: сущность, формы, противоречия

Глобальные системы бронирования в России

Популизм как глобальное явление

Господарство України періоду утвердження капіталізму

Два подвига св. Александра Невского

География США

Глобальная сеть INTERNET

Георгий Иванович Кублицкий – историк, географ, краевед, писатель

Культурологический принцип в изучении географии Ярославской области

Мекка - серце ісламського світу

Два фольклорных сюжета о св. Николае-чудотворце

Логистические потоки

Товарна (торгівельна, фабрична) марка

Модель управления конфликтными потоками в классе алгоритмов

Економічна інтеграці в АТР

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения

Как не утонуть в информационных потоках

Антропный принцип и глобальный эволюционизм

На пути к глобальному интеллекту: о перспективах интеграции социально-исторических наук, философии и практики

Товарные знаки: получение, учет и использование

Правовое регулирование товарных бирж

Товарная стратегия

Место географии своей области в системе школьного географического образования

История становления научной психологической мысли в императорском университете Св. Владимира

Товарный знак - полиграфия или маркетинг?

Проблемы конкурентоспособности товаропроизводителей на товарных рынках

Монастырь св.Тихона Задонского

Ислам и география

География религий в СССР

Глобальные проблемы современности: философские аспекты

Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

Производственные технологии современной товарной продукции(пиво)

Определение нагрузок на цилиндрические конструкции в потоке

Глобальные проблемы человечества

Глобальные прблемы человечества

Суспільна свідомість та її структура

Оценка денежного потока

Глобальные проблемы современности и экологии

Глобальное потепление и выбор России

Глобальные проблемы человечества в экологии

Глобальные проблемы человечества

Глобальная экологическая проблема и врачевание знаний

Глобальные проблемы

Глобальные экологические изменения на земле на современном этапе

Міське комунальне господарство

Леса Сибири в контексте глобального потепления

Глобальные изменения климата: антропогенная и космогенная концепции

Глобальные экологические проблемы человечества

Современное глобальное потепление: причины и последствия

Затраты на получение товарного знака

Школа КастасА. Товарный Аккредитив

Глобальная экономика – стоимость террора

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.