путь к просветлению

Реферат на тему: Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Судова промова громадського обвинувача повинна насамперед вдобразити ставлення до вчиненого злочину та особи пдсудного громадсько органзац або колективу трудящих, як уповноважили його для участ в судовому розгляд справи. Проте громадський обвинувач P самостйним учасником процесу  виклада судов свою думку про доведенсть обвинувачення, суспльну небезпеку вчиненого злочину та особи пдсудного, грунтуючись на даних судового слдства. У свому виступ вн ма право також висловити сво мркування щодо застосування кримнального закону, мри покарання та нших питань. Судов промови цивльного позивача  цивльного вдповдача або х представникв свом основним змстом мають питання, як стосуються вдшкодування завдано злочином майново шкоди: доведення чи недоведення факту вчинення злочину, наявнсть чи вдсутнсть пдстав для пред'явлення  задоволення позову, його предмета та розмру вдшкодування. Питання вини пдсудного та обрання йому мри покарання ними не обговорюються, оскльки це не пов'язано з цивльним позовом

Достатність доказів у кримінальному процесі України

Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Кримінальне право України

Теорія з Кримінального права

Довідкова система по кримінальному праву

Ліквідність банківської системи України

Інтелектуальна власність

Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

Інтелектуальна власність та авторське право

Постанови з кримінального процесу

Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

Докази у кримінальному процесі

Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

Збирання доказів у кримінальному процесі

Коллизионные нормы в международном праве

Кримінальне процесуальне право України

Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Нормы международного гуманитарного права при ведении боевых действий

Обмеження волі як вид кримінального покарання

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Понятие и основные правила квалификации преступлений. Конкуренция норм в уголовном праве и ее практическая реализация

Принципи кримінального процесу

Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

Стадії кримінального процесу

Теоретические и практические основы механизма реализации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих наказание в виде лишения свободы

Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

Вирок в кримінальному судочинстві

Правова допомога у кримінальному провадженні

Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Злочинна жорстокість

Криміналістична профілактика злочинів

Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

Толкование норм гражданского права

Национальный банк Республики Казахстан

Коллизионные нормы

ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Соотношение норм права и морали

Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

Нормы права

Реализация норм права: понятие и формы

Норма права

Толкование правовых норм

Виды языковых норм

Норма и патология в медицинской психике

Этические нормы в деловом общении. Проведение переговоров. Особенности психологического взаимодействия при деловом общении

Коммерческий банк

Коммерческий банк и система денежных расчетов

Коммерческий банк, его роль в экономике страны

Коммерческий банк( по Казахстану)

Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

"Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Центральный банк РФ. Его функции и политика

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Поняття криміналістичної версії

Отношение норм поведения и мышления к языку

Норма

Нормы современного русского литературного языка

Кнабе Г.С. "Цицерон. Эстетика идеала и высокой нормы"

Життя і творчість Івана Франка

Основи банківського маркетингу

Особенности отображения частотной структуры сигналов в периферическом отделе слухового анализатора в норме и патологии

Понятие формы и содержание реализации норм международного права

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Поняття та сутність менеджменту

Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

Коллизионные нормы МЧП

Особенности норм административного права

Соотношение норм части первой Налогового кодекса РФ и гражданского законодательства

Реализация норм Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"

Обратная сила авторско-правовых норм

Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

Коллизионные нормы

Психологические и этнические нормы и принципы делового общения

Основные виды и функции социальных норм

Этические нормы практического психолога

Этические нормы практического психолога

Правовые нормы и этика Public relations мировой и российский опыт

Границы сексуальной нормы и современные классификации нарушений психосексуальных ориентаций

Социальные нормы и девиантное поведение

Нормы права и другие социальные нормы

Нормы права

Необережність як форма вини

Форми співучасті та види співучасників у злочині

К проблеме нормы в спортивной медицине

Человек в малой группе. Нормы поведения. Личная жизнь

Суспільна свідомість та її структура

Центральный банк РФ как субъект бюджетного процесса

Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

Застосування тетраборату натрію в медицині

Аналіз діяльності комерційних банків

Банк России

Інноваційна діяльність підприємства

Бідність в України

Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

Рентабельність підприємства

Центральний банк і монетарна політика

Нормы права

Социальное регулирование. Понятие, функции и виды социальных норм

Толкование норм права

Морфологическая норма

Административное право: сущность, нормы, субъекты

Банк Англии

Банківська система України

Европейский банк реконструкции и развития. Банки Украины

Коммерческий банк как основное звено банковской системы

Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Центральный Банк РФ: его функции и роль. Правовая основа деятельности ЦБ РФ

Центральный банк и его функции

Крестьянский банк

Статьи о состоянии разработки федеральных норм и правил в области использования атомной энергии

Нормативно-правовые нормы безопасности. Бактериологическое оружие

Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Порядок применения органами ФПС РФ норм административного законодательства при охране государственной границы на участке Дальневосточного пограничного округа

Поняття сущність та ознаки держави

Підсудність і її види

Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Хімічна промисловість України

Активність і творчість учнів на уроках історії

Банківська і страхова справа

Життя та діяльність І.П.Котляревського

Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

Суспільно-політична діяльність Костомарова

Здравый смысл и реальный кодекс норм PR-специалиста

Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

Структура норм права

Административно-правовые нормы: понятия, признаки и виды

Практика применения норм АПК РФ об объяснениях лиц, участвующих в деле

Моральные нормы и совершенства

История развития и становления норм и правил этикета в России

Моральність колізії ХХ ст

Освоєння космосу: історія та сучасність

Діяльність страхової компанії "Оранта"

Кредитні операції банків

Маркетингова діяльність комерційного банку

Методики оцінки фінансового стану банків України

Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

Национальный банк Украины как главное звено банковской системы страны

Національний Банк України

Новітні технології в банківських послугах

Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Організація касових операцій у банківських установах

Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

Показатели деятельности ОАО "Банк УралСиб"

Потребительское кредитование на примере ООО "Русфинанс банк"

Проблеми ліквідації банків

Работа банка АО "Банк ТуранАлем" в условиях перехода к рыночным отношениям

Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

Сберегательный банк Российской Федерации

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.