Реферат на тему: Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

Раздел: Право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

З цих же пдстав допускаться стягнення з працвникв сум, виплачених м вдповдно до ранше прийнятого ршення комс по трудових спорах при повторному розгляд спору. Стаття 240-1 Прийняття ршень органом, що розгляда трудов спори, у раз неможливост поновлення працвника на робот внаслдок припинення дяльност пдпримства, установи, органзац У раз, коли працвника звльнено без законно пдстави або з порушенням встановленого порядку, але поновлення його на попереднй робот неможливе внаслдок лквдац пдпримства, установи, органзац, орган, який розгляда трудовий спр, зобов'язу лквдацйну комсю або власника (орган, уповноважений управляти майном лквдованого пдпримства, установи, органзац, а у вдповдних випадках правонаступника), виплатити працвников заробтну плату за весь час вимушеного прогулу. Одночасно орган, який розгляда трудовий спр, визна працвника таким, якого було звльнено за пунктом 1 статт 40 цього Кодексу. На такого працвника поширюються пльги  компенсац, передбачен статтею 49-3 цього Кодексу для вивльнюваних працвникв, а його зайнятсть забезпечуться вдповдно до Закону Украни «Про зайнятсть населення»

Кирило розумовський актуальнсть

Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

Вирішення міжнародних комерційних спорів

Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

Перетворювач ємність - тривалість імпульсу

Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

Шляхи вирішення конфліктних ситуацій

Вирішення задач по аналітичній хімії

Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові

Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

Актуальные проблемы гражданского права

Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Актуальные проблемы предыстории ВОВ

Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Понятия рыночной инфраструктуры. Актуальные проблемы в Украине

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Гадамер Х.Г. "Актуальность прекрасного"

Актуальные проблемы отцов и детей ( По роману «Отцы и дети» Тургенева И.С.)

Актуальные вопросы пульмонологии

Актуальные проблемы трансплантации

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Поняття та сутність менеджменту

Відповідальність за порушення податкового законодавства

Информационное право: актуальные проблемы формирования новой отрасли

Діяльність римських магімтратів

Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

Показатели актуальности и востребованности вашего образования

Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

Актуальность проблемы исполнения приговора

Матераільна відповідальність працівників

Актуальные проблемы социального развития и пути их решения

Суспільна свідомість та її структура

Пол и организация: долгие дебаты и актуальные тенденции

Сбалансованість бюджета України

Інноваційна діяльність підприємства

Актуальные проблемы развития современной рыночной инфраструктуры

Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Рентабельність підприємства

Состав совета директоров: актуальные вопросы

Актуальная экономическая проблема современности

Актуальные вопросы применения устройств пожарной автоматики на объектах железнодорожного транспорта

Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Актуальные проблемы развития и территориальная организация легкой промышленности мира

Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Сільське господарство i харчова промисловість України

Античність у поетичних творах Яра Славутича

Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Биллинговые системы в решении актуальных потребностей операторов

Актуальные проблемы современной детской литературы, периодики, критики

Актуальные проблемы современности и журналистика

Актуальные проблемы политического лидерства (на примере В.В. Путина)

Черты личности и особенности актуальной самооценки

Актуальные проблемы современного старообрядчества (на примере Красногорского района УР)

Моральність і мораль

Астероїдна небезпека: міфи та реальність

Ліквідність банківської системи України

Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

Портфель цінних паперів - сутність та функції

Сутність і значення соціального страхування

Сутність перестрахування

Фінансова стійкість комерційного банку

Актуальность страхования

Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

Різновидність метеликів

Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

Видовий склад та чисельність птахів лісу

Життєдіяльність організму

Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

Екокономічна ефективність виробництва картоплі

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Економічна ефективність виробництва соняшника

Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

Харчова цінність та оцінка якості зерна

Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

Звітність бюджетних установ

Кошторис та собівартість продукції

Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

Собівартість продукції та шляхи її зменшення

Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Фінансова звітність підприємства

Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

Хімічна промисловість в України

Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

Лучна рослинність України

Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

Адміністративна відповідальність в Україні

Адміністративно-правова відповідальність в Україні

Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

Актуальные вопросы правового регулирования в сфере защиты и поддержки конкуренции и антимонопольного контроля

Актуальные проблемы гражданского права

Актуальные проблемы потребительской кооперации

Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

Законність та правопорядок

Злочинна недбалість, як вид необережності

Інтелектуальна власність

Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

Підсудність адміністративних справ

Поняття, сутність і зміст права

Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

Соціальна обумовленість державної служби

Сутність держави

Сутність Римського права

Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

Юридична відповідальність

Відповідальність в конституційному праві

Відповідальність за податкове правопорушення

Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

Актуальность исследований, связанных с наследственными правоотношениями

Творча особистість журналіста

Немецкий патент и актуальные проблемы его перевода. Перевод как основа функционирования механизма билингвизма

Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

Діяльність Євгена Коновальця

Діяльність ОУН до початку другої світової війни

Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США

Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

Політична діяльність Лазара Кагановича

Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

Аналіз актуальних проблем захисту користувачів у загальних мережах

Перетворювач опір - тривалість імпульсу

Актуальность современного искусства

Експертиза творів скульптури, що становлять художню цінність

Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

Творчість композитора Кристофа Глюка

Культура и актуальные проблемы современности

Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

Життя та творча діяльність Остапа Вишні

Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

Поетична творчість Юрія Клена

Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

Творчість Богдана-Ігора Антонича

Творчість Гофмана

Творчість М. Старицького

Творчість письменників "Празької школи"

Типологічна подібність образів Одіссея і Синдбада-мореплавця

Історичні умови створення "Повість минулих літ"

Актуальные проблемы маркетинговой деятельности высших учебных заведений современной России

Вплив маркетингу на комерційну діяльність

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

Сутність міжнародного маркетингу

Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.