Реферат на тему: Центральна Рада

Раздел: Теория государства и права     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

У згоді з національними меншинами Центральна Рада готуватиме закон про автономний устрій України для внесення його на затвердження Установчих зборів. До затвердження цього закону вона зобов(язться не здійснювати самочинно автономію України. Комплектування окремих військових частин включно українцями здійснюватиметься під контролем військового міністра. Зміст Універсалу свідчив про те, що Центральна Рада зробила істотні поступки урядові, який прагнув обмежити певними рамками національне - визволь ний рух. Для українців цінність укладеної угоди істотно знижувалася тим, що не окреслювалася територія, на яку мала поширитися влада Центральної Ради та її Генерального Секретаріату. Не уточнювалися також повноваження Секретаріату, особливо в його стосунках з місцевими органами Тимчасового уряду, які продовжувались існувати. Однак сам факт вимушеного визнання Центральної Ради з боку центрального уряду мав історичне значення. 2.2 УНІВЕРСАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ. ПРОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. Влада Тимчасового уряду виявилася недовготривалою. Більшовики на чолі з В. Леніним та Л. Троцьким готували Росії державний переворот. Повстання у Петрограді розпочалося 24 жовтня 1917 року. Вночі з 25 на 26 жовтня озброєні загони моряків, робітників і солдатів захопили Зимовий палац та арештували Тимчасовий уряд. Прем(єр міністр О. Керенський втік за кордон. Незабаром у Москві, 17 губерніальних центрах та інших містах і місцевостях влада також перейшла до більшовиків – Велика Жовтнева соціалістична революція, - здійснилась. Другий Всеросійський з(їзд Рад 25 жовтня 1917 року проголосив перехід всієї влади до Рад, прийняв декрети про мир і про землю, сформував більшовицький уряд - Раду Народних Комісарів на чолі з 3.Леніним. Жовтневий переворот більшовиків докорінно змінив становище робітничих сил і політичних партій у Росії, сприяючи розгортанню революційного, національного, визвольного руху. У зв’язку із Жовтневими подіями Центральна Рада 7 листопада видала Третій універсал, яким проголошувала утворення Української Народної Республіки, але знову ж таки у федеративному союзі з Росією. Окрім цього в Універсалі Були проголошені такі основні положення: 1. Конфіскація поміщицького, удільного, церковного, монастирського землеволодіння і передання земель трудовому народові без викупу. 2. Встановлення 8-годинного робочого дня та державного контролю за виробництвом. 3. Негайний початок переговорів та укладення справедливого миру між воюючими сторонами. 4. Оголошення повної амністії за політичні виступи та ліквідація смертної кари як міри покарання. 5. 5.Закріплення за населенням усіх прав місцевого самоврядування 6. Забезпечення громадянам усіх прав і свобод: свободи слова і друку, віри, зборів, союзів, страйків, недоторканості особи і житла, рівноправності усіх мов. 7. Визнання за всіма народами, які населяють Україну "національно- персональної автономії" та рівних прав, тощо. Центральна Рада негативно віднеслась до захоплення влади більшовиками. У жовтні 1917 року Центральна Рада на своєму засіданні прийняла резолюцію: "Визначаючи, що влада у державі повинна перейти до рук усієї революційної демократії, вважаючи недопустимим перехід усієї влади виключно до рук рад, які являються тільки частиною організованої революційної демократії Українська Центральна Рада через це висловлюється проти повстання у Петрограді.

Скасовувалась як покарання конфіскація майна. Виборче (активне і пасивне) право надавалося тільки громадянам УНР, яким на день виборів виповнилося 20 років. Виборче право було загальним, рівним, таємним. Не могли голосувати і бути обраними тільки особи, визнані у законному порядку душевнохворими. У наступних чотирьох розділах Конституції йшлося про вищі органи влади, управління і судові органи. Основу побудови структури вищих органів держави становила відома теорія розподілу влади - на законодавчу, виконавчу і судову. Отже, найвища законодавча влада вручена, згідно з Конституцією, Всенародним Зборам, виконавча - Раді Народних Міністрів, судова Генеральному Суду. Місцевими органами влади й управління стали виборні Ради та управи - у громадах (сільських і міських), волостях і землях. Парламент країни - Всенародні Збори - мав обиратися населенням на основі рівного, прямого, загального, таємного голосування за пропорційною системою виборів: депутат від 100 тис. жителів строком на три роки. Проголошувався принцип депутатської недоторканості, вводилася оплата праці депутатів. Сесії парламенту повинні були скликатися двічі на рік. На першій сесії вибирався голова, його заступник і так звані товариші. Всі вони становили Президію Всенародних Зборів. Голова організовував і очолював роботу парламенту, виконував "усі чинності, зв'язані з представництвом Республіки" (ст. 35). Закони приймалися тільки парламентом. Він встановлював бюджет країни, оголошував війну, укладав мир, тощо. Право законодавчої ініціативи належало: Президії Всенародних Зборів, партійним Фракціям, зареєстрованим Все -народними Зборами, групам депутатів (не менше ЗО осіб), Раді Народних Міністрів, органам самоврядування, які об'єднували не менше 100 тис. виборців, виборцям у кількості не менше 100 тис. осіб . Рада Народних Міністрів формувалася, згідно з Конституцією Головою парламенту, її склад і програма затверджувалися парламентом. Перед ниг.4 уряд відповідав засвою діяльність - як кожен міністр зокрема, так і уряд. У випадку вотуму недовір'я вони були зобов'язані (як міністри так і уряд) піти у відставку. Парламент більшістю у 2/3 голосів міг віддати їх під слідство і суд. (ст. 58). Депутати парламенту мали право депутатського запиту до уряду. Впродовж семи днів окремі міністри чи уряд повинні були дати відповідь. Найвищим судом республіки оголошувався Генеральний Суд, який обирався Всенародними зборами. Він виступав як касаційна інстанція для інших судів, не міг бути судом першої та другої інстанції і мати функції адміністративної влади. На який строк обирався Генеральний Суд та інші суди країни, як вони обиралися - у Конституції не сказано. Це мало бути вирішено окремим законом, про судоустрій. Зате у Конституції є інше важливе положення: "Судових рішень но можуть змінити ні законодавчі, ні адміністративні органи впасти" (ст.63). Судочинство оголошувалось усним і гласним, усі громадяни, незалежно від посад, - рівними перед судом і перед законом. Окремий розділ Конституції розглядав національні проблеми. "Кожна з населяючих Україну націй, - зазначалося у ст.69 - має право в межах УНР на самостійне устроєння свого національного життя, що здійснюється через органи Національного Союзу".

Спочатку вона нараховувала кілька десятків чоловік. Потім, у квітні, відбувся Український Національний Конгрес, на який прибули делегати від українських політичних партій та організацій. На ньому було перебрано Центральну Раду. Впродовж травня - липня 1917р. вона поповнилася делегатами від цілого ряду всеукраїнських з'їздів: селянського, другого військового, робітничого. Склад Центральної Ради збільшився до 600 чоловік. Таким чином, вона поступово трансформувалася в демократичний орган. Враховуючи те, що продовжувалася війна, організувати більш демократичні її вибори було практично неможливо. Тому можна стверджувати, що з цілому склад Центральної Ради відображав ту соціально-політичну ситуацію в Україні, що склалася після лютого 1917 року. Провідну роль в її політиці відігравала інтелігенція. Це цілком звичайне явище в кожній цивілізованій країні, бо управління державою, а тим більше її будівництво, вимагає неаби яких знань. Основу Центральної Ради становили середні та заможні селяни, в липні 1917 року вона поповнилась національними меншинами. Вони одержали 30 % у Центральний Раді і 18 із 58 – у Малій Раді, що виконувала функції президії. Крім того у виконавчому органі Центральної Ради – Генеральному Секретаріаті, який з червня 1918 року почав виконувати функції уряду автономії. В Україні була посада Генерального секретаря міжнародних справ. Його заступники були представниками трьох найбільших меншин України: російської, єврейської, польської. За політичним складом Центральна Рада була багатопартійною. До неї входили партії українських соціал-демократів, есерів, соціалістів- федералістів, ППС представники, більшовики. Отже, з самого початку свого існування український парламент став на шлях політичного плюралізму. 1.2 ПРАГНЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ. Центральна Рада спершу вважала головною метою відродити національну державність у формі автономії України у складі Росії. Остання ж розглядалася нею не як унітарна держава, а як союз рівноправних автономних держав. Ідея повної державної незалежності той час ще не знаходила підтримки у Центральній Раді. Перші реально вагомі кроки на шляху до відродження української державності були зроблені у травні 1917 року, коли Центральна Рада скликала І Всеукраїнський військовий з(їзд, який зажадав від Тимчасового уряду надання Україні автономії і створення української національної армії. Разом з тим, уже на з(їзді найвпливовіші політичні партії Центральної Ради – УСДРП і УПСР припустились величезної помилки, виступивши проти створення постійної національної армії. Їм вдалося провести на з(їзді свою революцію, у якій проголошувалась необхідність заміни постійної армії народною міліцією Таке рішення було дуже небезпечним, тому що в умовах війни і боротьби за відновлення української державності лише національна регулярна армія могла стати її опорою та гарантом від зовнішньої загрози. 1.3 УНІВЕРСАЛ. ПРОГОЛОШЕННЯ АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ. Відомо, що російський Тимчасовий уряд надто вороже - ставився до українських національно-визвольних змагань, проводив відверту шовіністичну політику. Однак втримати закономірний процес українського відродження йому було не під силу. Свідченням цього стало прийняття 10 червня 1917 р., всупереч його волі, 1 Універсалу Центральної Ради, який проголошував автономію України.

Во многом роковую роль в их судьбе сыграла гражданская война, в которой они оказывались между "белыми" и "красными", зачастую выбирая ориентацию, снижающую их "имидж" среди населения. Но следует учитывать и то, что все это был, по существу, первый опыт устройства национальной жизни народов, базирующийся на действительном учете конкретно-исторической ситуации в том или ином регионе. Главной опорой Советской власти в национальных районах становятся коммунисты, часто не представляющие коренного населения. А решающим аргументом в случае неприятия нового строя выступала сила оружия. Такое неприятие действительно имело место, поскольку Советская власть национальными правительствами отождествлялась с большевистской диктатурой. Наглядно это проявлялось уже в ноябре 1917 года в переговорах между СНК и Центральной Радой. Представители последней следующим образом оценивали сложившееся политическое положение: "Претензии СНК на руководство Украинской демократией тем менее могут иметь какое-либо оправдание, что навязываемые Украине формы политического правления дали на территории самих народных комиссаров результаты, отнюдь не вызывающие зависть

Центральная Рада март -октябрь 1917

Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

Создание современной судебной системы и милиции. Октябрь 1917- 1918 гг

Закономерность прихода к власти большевиков в октябре 1917 года

Россия от февраля до октября 1917

Центральна Рада і пролетаріат України

Украинская Центральная Рада /Укр./

Українська республіка в часи Центральної Ради

Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

Центральный экономический район

Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко ? ("Старуха Изергиль" А.М.Горького)

Эволюция центральных представительных органов власти в России

Страны Центральной и Восточной Европы (шпаргалка)

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы: становление государств народной демократии

Центральная двигательная система

История возникновения радио и радиолокации

Движение в центральном симметричном поле

Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

Центральные банки

Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

Центральные банки и их функции

Центральный банк РФ. Его функции и политика

О восприятии средневековыми европейцами центрально-азиатских и сибирских племен в XIII в.

Первые реформы избранной рады

Революция 1917 года: почему Февраль? почему Октябрь?

Народные предания как источник для изучения этнической истории киргизов Центрального Тянь-Шаня

Кто "изобрел" радио?

Радио в Интернете

Центральная предельная теорема и ее доказательство через ряды Тейлора

Лекарственные вещества, угнетающие центральную нервную систему

Венчурный капитал в странах Центральной и Восточной Европы

Налогообложение в странах Центральной и Восточной Европы

Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы человека

Жизнь без целей или жизнь ради целей?

Измерение аудитории радио

Радуйтесь оргазму вместе с партнером

Особенности общения с аудиторией радио- и телевещания

Особенности вегетативной регуляции волновых процессов центральной и периферической гемодинамики юных спортсменов (на примере са

Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

Роль Центрального банка в банковской системе

Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

Роль центрального банка

Центральный экономический район

Центральный экономический район

Формы и функции центральных банков

Центральный банк-проводник кредитной политики

Святой блаженный Андрей, Христа ради юродивый

Эволюция центральной нервной системы

СРАВНИТЕЛЬНАЯ характеристика Центрально-Черноземного и Уральского экономических районов

Изменчивость общего содержания озона в атмосфере и горизонтального ветра в нижней термосфере (Центральная Европа)

Актуальные вопросы систематики ландшафтов Центрального Черноземья

Центрально-Черноземный район как объект географических исследований

Центральная низменность

Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

Радио в интернете

Верховна Рада України в системі органів влади

Кто изобрёл радио?

"Избранная рада" и опричнина Ивана IV Грозного: их влияние на развитие русской государственности в работах советских критиков

Центральный банк Монголии и его денежная политика

Место центрального банка в банковской системе

Операции Центрального Банка на открытом рынке

Организация деятельности центрального банка

Основные направления денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ

Политика центральных и коммерческих банков

Роль центрального банка в реформировании экономики

Функции Центрального банка

Центральний банк Російської Федерації

Центральный банк и его функции

Центральный банк как финансовый центр государства

Центральный Банк Российской Федерации, его функции

Центральный банк РФ: его функции и роль в рыночной экономике

Взаимоотношения Центрального банка РФ с коммерческими банками и другими кредитными организациями

Денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации

Деятельность Центрального банка России

Безопасность труда менеджера "Центрального агентства воздушных сообщений"

Развитие центральной нервной системы в эмбриогенезе

Центральная идея книги И. Пригожина, И. Стенгерса "Время, хаос, квант"

Липиды центральной нервной системы и структура клеточных мембран

Ведення земельного кадастру на території Лідіївської сільської ради Доманівського району Миколаївської області

Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

Захист продуктів від радіоактивних і отруйних речовин

Центральный экономический район

Определение отрасли специализации региона, отрасли рыночной специализации Центрального Федерального округа

Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

Правовий статус комітетів Верховної Ради України

Система центральных и региональных органов государственного управления

Юридическая сила инструкций Центральной избирательной комиссии РФ и их место в правовой системе

Пресса как основное средство рекламы - достоинства и недостатки, расценки в центральных и региональных изданиях, анализ конкретных примеров рекламы

Автоматизированная система отдела рекламы на радио

Магистрально-модульная архитектура ПК. Основные функции центрального процессора. Оперативная память

Антиамериканские движения в странах Центральной Америки в 1920-х годах

Лицарство в історії західної і центральної Європи

Период народной демократии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы

Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

Аналіз варіантів побудови радіопередавальних пристроїв радиолокаціонного озброєння

Підсилювач підмодулятора радіомовного передавача

Правила роботи на радіостанції Р-173

Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

Модернизация системы видеонаблюдения центрального офиса коммерческого банка

Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

Верхний центральный показатель некоторой линейной системы

Клинические проявления и диагностика центральной и периферической форм бронхогенного рака

Патологічні зміни в центральній нервовій системі при захворюванні на СНІД

Радіаційна медицина

Строение периферической и центральной нервной системы

Физиология центральной нервной системы

Частная физиология центральной нервной системы

Особливості нейромедіаторів при роботі центральної нервової системи

Прямые иностранные инвестиции в экономику стран Центрально-Восточной Европы в 2000-2006 гг.

Военное присутствие США в Центральной Азии

Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

Регламентация деятельности персонала: анализ должностных инструкций на примере Организационно-контрольного отдела Администрации Центрального района г. Новосибирска

Управление персоналом на предприятии Дебесская центральная районная больница

Зменшення радіальної нерівномірності температурних полів у дисках роторів ГТД дискобарабанної конструкції

Исламское возрождение в Центральной Азии в XX - XXI вв.

Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

Реконструкция электрификации центральной усадьбы совхоза "им. Ленина" Пристенского района Курской области

Туристические маршруты центрально-европейского региона на примере Германии

Бюджет - центральное звено бюджетной системы

Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

Вплив радіоактивного забруднення на флору

Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

Акумулювання радіонуклідів грибами в зонах радіоактивного забруднення

Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

Три основные модели организации экономики: чисто рыночная, центрально-управляемая и смешанная

Судебная система 1917-22 гг.

Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах

Тверская губерния в 1917 году

Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

1917-й. Борьба альтернатив общественного развития России

История г.Харькова 1917-1920 гг.

Таджикистан в 1917 году

Государственный аппарат России в 1900-1917

Порядок регулирования деятельности банка (инструкция ЦБ РФ №1 от 1 октября 1997 года)

Анализ мирового финансового кризиса /октябрь-ноябрь 1997г./ (Доклад)

Сибирь в стратегии и тактике ЦК партии эсеров (1917–1922 гг.)

Территория России периода империи до 1917 года

К истории русских в Монголии (до 1917 г.)

Россия в 1917 г. Политическое развитие. Хроника событий

Двоевластие в России. Победа Октябрьского вооруженного восстания 1917 г.

Становлние советского права в 1917-1920 гг.

Быт и настроения политической каторги и ссылки Сибири в 1900 - 1917 годах

Россия между февралём и октябрём 1917 г.

Анархизм в России и его роль в 1917 г

Денежное обращение и эмиссии на северном Кавказе в 1917-1920 гг.

От февраля к октябрю

Русская православная церковь в первые годы советской власти (1917-1927 годы)

Февральская революция 1917 года. Политика Временного правительства

Российское государство в революции (1917 - 1921 гг.)

Казачество в революции и гражданской войне 1917 — 1922 гг.

Политическая ориентация русского офицерства в 1917 году

Екатеринбург: памятные даты (1723-1917)

Причины победы большевиков в 1917 году

Манифест 17 октября 1905 года, его политическое и юридическое значение

Февральская революция 1917 года в Pоссии в контексте международных отношений

Индустриальное развитие Российской Империи (1861–1917 гг.)

Маяковский после октября

Кондитерская фабрика "Красный Октябрь"

Народное образование и педагогическая мысль в период 1908-1917 годов (до Великой Октябрьской социалистической революции)

Российское земельное право до 1917 года

Борьба за автокефалию православной церкви на Украине в 1917 - 1919 гг.

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.