путь к просветлению

Реферат на тему: Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Раздел: Менеджмент (Теория управления и организации)     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Фінансова оцінка можливостей і потреб. Технічна оцінка доцільності вибору спеціального обладнання чи універсального для всіх марок авто. Підходи до Застосування формальних та оптимізації неформальних методів прогнозування з управлінських метою визначення очікуваних рішень результатів. 2. Вид Рішення про поставку наступної Індивідуальна управлінського партії автозапчастин для реалізації відповідальність за рішення є частковим або поточним, належить правильність рішення до незапрограмованих рішень що і його виконання. базується на раціональному аналізі Прямий контроль. продаж та замовленнях клієнтів. Приймається начальником торгового відділу і затверджується заступником з маркетингу в виді специфікації на партію запчастин до річного контракту. Умови прийняття На основі повноважень і Оплата за результат управлінських відповідальності начальником роботи. Індивідуальна рішень торгового відділу. відповідальність. Фактори впливу Зовнішні – замовлення клієнтів; на процес наявність автозапчастин на складі прийняття фірми; оптимальне завантаження управлінських транспорту по доставці. Досвід та рішень виконавча дисципліна менеджера. Розрахунки максимального завантаження транспорту. Підходи до Оцінка ризику втрати клієнта від оптимізації зриву термінів постачання або управлінських відсутності потрібної кількості рішень запчастин. 4.2. Далі розглядаємо процес виробки раціонального управлінського рішення на декількох прикладах застосовуючи графічну модель на рис. 2 1 Етап: Виникнення ситуації, яка вимагає прийняття рішення 1.1. Виникнення проблеми 1.2. Діагноз проблеми 1.3. Формування вимог до інформації 2 Етап: Збір і обробка інформації щодо розроблених методів менеджменту 2.1. Збір інформації 2.2. Оцінка інформації 2.3. Формування обмежень та критеріїв для прийняття рішень 3 Етап: Виявлення та оцінка альтернатив, закладених у розроблених методах менеджменту 3.1. Установлення альтернатив 3.2. Оцінка альтернатив 4 Етап: Підготовка та оптимізація рішення, яке приймається 4.1. Вибір оптимального варіанта рішення 4.2. оформлення оптимального варіанта 5 Етап: Прийняття управлінського рішення 5.1. Обговорення проекту 5.2. Затвердження рішення

5.3. Оформлення рішення і видача розпорядження про його виконання 6 Етап: Реалізація управлінського рішення та оцінка результатів 6.1. Організація виконання рішення 6.2. Контроль за виконанням рішення та оцінка його ефективності 6.3. Звіт про виконання рішення Рис. 2 Процес вироблення раціональних управлінських рішень. 4.2.1. Тепер розглянемо процес вироблення раціонального управлінського рішення необхідності посилення маркетингової діяльності.1 етап. Необхідність реклами про наявність підприємства, його можливості та переваги перед конкурентами: 1.1. Виникнення проблеми: - низька динаміка обслуговування автомобілів та продаж автозапчастин. 1.2. Діагноз проблеми : - слаба поінформованість потенційних купців; - низька платоспроможність суспільства; - відсутність регіональних джерел інформації; - законодавчі обмеження для розвитку. 1.3. Вимоги до інформації – достовірність, всебічність факторів впливу, конфіденційність. 2 етап. Збір і обробка інформації. 2.1. Збір інформації: - вибірка друкованої реклами в тому числі конкурентів; - аналіз аналогічного матеріалу за кордоном; - записи вербальної реклами; - оцінка варіантів рухомого само маркування на бортах; транспортних засобів. 2.2. Оцінка інформації: - по глибині проникнення до фінального споживача; - по швидкодії; - по затратах на її впровадження; - по сезонності застосування; - по адресності впливу. 3.3. Обмеження та критерії: - по оптимуму затрат і результату; - по кількісних можливостях підприємства; - по об’єму бюрократичних бар’єрів. 3 етап. Виявлення і оцінка альтернатив. 3.1. Установлення альтернатив: - друкована дрібна у всіх регіональних друкованих виданнях чи велика, кольорова в 2-3х престижних; - наглядна на рекламних щитах; - створити Web сторінку в Інтернеті; - пересувна майстерня для дрібного ремонту по виклику або транспортування авто на станцію сервісу. 3.2. Оцінка альтернатив: - по вартості; - по проникненню до купця. 4 етап. Підготовка та оптимізація рішення. 4.1. Вибір оптимального варіанту рішення: - друкована дрібна у всіх регіональних друкованих виданнях; - наглядну рекламу подати в активному рухомому виді на бортах службових машин та міському транспорті.

4.2. Оформлення вибраного варіанту: - друкована реклама в виді фото салону сервісу та переліком надання послуг; - надання в Інтернеті всієї інформації про нас; - наглядна в виді фірмового символу на фоні кольорів фірми з поданням адреси , контактних телефонів. 5 етап. Прийняття рішення 5.1. Обговорення проекту: - на рівні менеджменту підприємства; - на рівні засновників підприємства; - з залученням для консультацій спеціалістів рекламних агенцій; - з чиновниками, що дозволяють або забороняють, пильнуючи закони. 5.2. Затвердження рішення: - протоколом наради; - актом погодження співвласників ПМ. 5.3. Оформлення рішення: - наказ по МП про рекламу. 6. етап. Реалізація рішення та оцінка результатів. 6.1. Організація виконання рішень: - доручення на підписання угод з рекламними агенціями; - підписання угоди з художнім закладом про виконання бортової реклами; 6.2. Контроль за виконанням: - графіки по напрямках діяльності; - фінансові звіти по угодах; - аналіз росту сервісного обслуговування та продаж до кінця 2003 р. 6.3. Звіт про виконання: - річний звіт по результатах господарської діяльності МП. 4.2.2. Процес вироблення раціонального управлінського рішення необхідності розширення видів послуг.1 етап. Необхідність розширення видів послуг для більшого задоволення потреб споживачів: 1.1. Виникнення проблеми: - попит споживачів про на дання розширених послуг. 1.2. Діагноз проблеми : - необхідність надання послуг по виклику - оперативність надання послуг - чергування машин тех. помочі цілодобово. 1.3. Вимоги до інформації – достовірність, всебічність факторів впливу.2 етап. Збір і обробка інформації. 2.1. Збір інформації: - вивчення аналогічної діяльності на інших тех. сервісах; - аналіз аналогічного матеріалу за кордоном; - опитування клієнтів; - оцінка діяльності оперативних тех. служб по інших містах. 2.2. Оцінка інформації: - по глибині проникнення до фінального споживача; - по швидкодії; - по затратах на її впровадження; - по сезонності застосування; - по адресності впливу. 3.3. Обмеження та критерії: - по оптимуму затрат і результату; - по кількісних можливостях підприємства; 3 етап.

Випадковість добору людей Формально на Конґресі зливалися три націоналістичні організації: Союз Українських Націоналістичних Організацій, який об'єднував закордонні групи націоналістів, Союз Української Націоналістичної Молоді, що діяв на терені Галичини й частково на інших українських землях під окупацією Польщі, та Українська Військова Організація, яка діяла головно на західноукраїнських землях і мала свої клітини також за кордоном. Ці три організації мали вилонити з своїх рядів склад проводу нової організації – ПУН. Але УВО була організацією наскрізь підпільною, безоглядно переслідуваною польською окупаційною владою, і тому представники УВО вважали за недоцільне делеґувати до ПУН-у своїх представників і тим розконспіровувати їх. На такому самому становищі стали й представники Союзу Української Націоналістичної Молоді, що хоч був ще тільки півлеґальним, але з моментом створення нової націоналістичної організації, в якій СУНМ повинен злитися з УВО, вважав за конечне теж перейти до стану підпільної, повністю законспірованої організації

Розробка системи менеджменту в органзац автотранспортне пасажирське пдпримство, мп

Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

Організація пасажирських перевезень

Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

Підприємство та підприємництво

Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

Система воспитания подрастающего поколения и место детских учреждений в этой системе

Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

Підприємство як суб’єкт господарювання

План реконструкції підприємства Дніпропетровське обласне комунальне підприємство "Облпаливо"

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Організаційна система управління природокористуванням України

Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Організація і методика аудиту доходів підприємства

Організація облікової політики підприємства

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

Організація управлінського обліку на підприємстві

Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

Організаційна структура підприємства

Організаційна структура управління підприємством

Організація міжнародного менеджменту

Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

Організація стратегічного планування на підприємствах

Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

Організація грошових розрахунків на підприємстві

Зміст поточних планів та організація їх розробки

Організація виробництва продукції на підприємстві

Організація, планування і керування хімічним підприємством

Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

Разделение властей в системе государственных органов

Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

Селезенка - орган иммунной системы

Милиция в системе правоохранительных органов

Организация и учет безналичных расчетов в системе финансового менеджмента предприятия торговли

Разработка системы менеджмента в организации

Мотивация в системе менеджмента

Операционный менеджмент как система. Управление персоналом в системе операционного менеджмента

Система органов прокуратуры

Організація приймання товару в аптеці

Мотивация и ее роль в системе менеджмента

Полномочия и ответственность, распределение и делегирование полномочий и ответственности в системе менеджмента

Система японского менеджмента

Принципы построения системы менеджмента на основе здравого смысла

Некоторые проблемы формирования единой системы органов исполнительной власти в сфере строительной деятельности

Система органов государственной власти Российской Федерации

Система органов власти субъектов Российской Федерации

Место Президента РФ в системе государственных органов

Инновационный менеджмент как система повышения конкурентоспособности

Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Системы экологического менеджмента с точки зрения Всеобщего менеджмента качества

Регулирование и контроль в системе менеджмента

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти

Система органов государственной власти субъекта федерации (на примере Санкт-Петербурга)

Система таможенных органов

Болезни сердечно-сосудистой системы и внутренних органов у птиц

Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

Нотариат, его задачи и место в системе государственных органов

Розробка многоконтурной системи автоматичного керування шахтними котельними установками

Бюджетный менеджмент в условиях формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат

Становление системы органов прокуратуры в России

Перераспределение полномочий в системе менеджмента

Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

Організація касових операцій у банківських установах

Організація та планування кредитування

Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Оздоровчі системи. Можливості людського організму

Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

Організація охорони праці на виробництві

Система органов дыхания

Анатомія людини. Системи органів

Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Вибір форми організації бухгалтерського обліку

Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

Організація документаційного забезпечення установи

Організація і методика аудиту грошових коштів

Організація обліку

Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

Організація обліку орендних операцій

Організація праці бухгалтера

Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Організація управлінського обліку

Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Становлення професійних бухгалтерських організацій

Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

Анализ системы и структуры органов государственной власти на примере Новосибирской области

Загальна характеристика системи органів влади

Законодательная власть в системе государственного управления. Роль законодательной власти и её органов в государственном управлении

Милиция как система органов исполнительной власти

Организация системы контроля в городских, районных органах внутренних дел

Організація захисту державної таємниці в Росії

Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Органы внутренних дел в системе правоохранительных органов Российской Федерации

Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

Правова організація працевлаштування громадян

Преступления против основ конституционного строя, безопасности, политической системы, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления Российской Федерации

Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

Система органов и должностных лиц местного самоуправления в свете современного правового регулирования

Система органов управления военными вузами

Система центральных и региональных органов государственного управления

Федеральный орган исполнительной власти: понятие, система, структура, отрасли и сферы управления

Організація видавничій справи

Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

Информационные системы в информационном менеджменте

Інформаційні системи в економіці та підприємництві

Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання

Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

Изменения в системе органов государственной власти и управления в период буржуазно-демократических революций

Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

Лексико-граматична організація українських військових команд

Інформаційне забезпечення діяльності організації

Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

Організація продажу товарів у магазинах самообслуговування

Організація структури управління маркетингом соціальної служби

Організація торговельної мережі кіосків

Розробка маркетингової стратегії підприємства

Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

Товарна структура організації маркетингових служб

Вплив масажу на різні системи організму

Кровотечение из ЖКТ и органов мочевой системы

Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

Особенности сосудистой системы легких. Малый круг кровообращения. Особенности венозной системы органов малого таза. Формирование внутренней подвздошной вены. Нижний портокавальный анастомоз

Вегетативная нервная система отдельных органов

Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.