Реферат на тему: Лекции по международным отношениям и внешней политике

Раздел: Международное право     ВСЕ РАЗДЕЛЫ

Це національно-визвольні війни. 2) Виникає внаслідок прагнення двох полярних суспільно-політичних систем зберегти і посилити свій вплив в інших регіонах (приклад: Корейська війна). 3) Прояв традиційних імперських тенденцій у поведінці низки держав (приклад: троїста агресія проти Єгипту). 4) Конфлікти між Сходом та Заходом внаслідок антикомуністичних заворушень (приклад: Угорщина у 1956 рік). 5) Регіональні конфлікти на території країн, підконтрольних СРСР чи США (приклад: В’єтнамська війна). 6) Короткотривалі збройні інтервенції США, їх союзників, або СРСР для наведення порядку (приклад: Гренада). 7) Етно-расові, етно-конфесійні конфлікти в країнах третього світу. Саме ця група конфліктів була найчисельнішою.----------------------- A omic, Biological a d Chemical.

Семінар 2. Холодна війна та її наслідки. 1. Причини та етапи війни. 2. Доктрина Трумена. 3. План Маршала та його наслідки. 4. Створення військово-політичних блоків. Література. 1. Советская внешняя политика в годы холодной войны: новое прочтение. М.: 1995. 2. Бжезинський. Холодна війна та її наслідки. Журнал “Політика і Час”, 1994 рік № 1 та № 2. (етапи холодної війни). 3. Кіссінджер. Дипломатія. . Збігнев Бжезинський. Велика шахівниця. Лекція (продовження теми 2) Як ви пам’ятаєте, процесс взиволення країн проходив з півночі на південь. Розпочався він в країнах Азії і завершився в країнах Африки. Головні етапи: 1) крах мандатної системи на Близькому Сході; У 1943 році була проголошена незалежність Сирії та Лівану, у 1946 році здобуває незалежність Трансіорданія, у 1948 році на території Палестини було проголошено утворення держави Ізраїлю. Серед країн Азії у 1945 році незалежніть здобувають Індонезія та В’єтнам, у 1947 році Індія та Пакистан спочатку стають домініонами, а потім проголошують повну незалежність, у 1948 році незалежність здобувають Цейлон та Бірма, а також проголошені дві незалежні держави: Корейська народна демократична республіка (північ) та Республіка Корея (Південь). У 50-х роках розпочинаються визвольні процеси в Північній Африці: проголошено незалежність Лівії, Марокко, Тунісу, Судану та Гвінеї. І нарешті, у 1960 році 17 африканських країн здобули незалежність. У 1962 році внаслідок збройної боротьби здобуває незалежність Алжир. У 1974 році потерпіла крах португальська колоніальна імперія, незалежність здобувають Ангола, Мозамбік та Гвінея-Бісау. І нарешті, у 1989 році здобуває незалежність Намібія. В результаті колишні колонії перетворилися з об’єктів в суб’єкти міжнародних відносин. 5. Поява нових засобів ведення війни. Поява нових засобів ведення війни перш за все пов’язується зі зброєю массового знищення (так звана “зброя групи ABC”), і перш за все Першою країною, що розробила ядерну зброю і використала її були США. У 1949 році ядерною державою стає СРСР. Велика Британія офіційно стає ядерною державою у 1952 році. Франція здобуває ядерну зброю у 1960 році. І нарешті, Китай офіційно визнав себе ядерною державою у 1965 році. У 1968 році було підписано Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Ініціювали цей договір США та СРСР. Справа у тому, що у 1962 році виникає Карибська криза, коли світ був напередодні ядерної війни між США та СРСР. Пізніше, на порозі ядерної війни світ стояв під час Тайванської кризи. Після цих конфліктів СРСР та США розпочали переговори, і в їх результаті було підписано вищезазначений договір. Цей договір складається з зобов’язань двох видів держав: ядерних та неядерних. Ядерні держава зобов’язувались: 1) не передавати ядерну зброю і контроль над нею іншим державам; 2) не допомагати у виробництві або придбанні ядерної зброї 3) надати гарантії безпеки безядерним державам. Неядерні держави зобов’язалися: 1) не приймати ядерну зброю та контроль над нею; 2) не виробляти та не купувати ядерну зброю; 3) не приймати участь у виробництві ядерної зброї. Зараз йдуть розмови про кризу нерозповсюдження ядерної зброї. Вона проявляється: - у появі групи держав, які фактично володіють ядерною зброєю; - науковий прогрес призвів до можливості використання ядерної зброї не тільки окремим державами, але й іншими суб’єктами міжнародних відносин.

В поздравительном письме от 9 декабря 1876 г. майору Сандеману, назначенному британским представителем при хане Келата, Литтон писал: "...Я полагаю, что в дальнейшем Кветта будет местом нашего наиболее важного разведывательного отдела в отношении внешней политики; и действительно, как только усмирение Келата будет полностью гарантировано, вашей главной дипломатической задачей в этом ханстве будет расширение и распространение нашего влияния... в направлении Кандагара"{177}. Захват Кветты означал, что англичане, уже начавшие фактически новое наступление на Афганистан занятием Кветто-Пишинского нагорья, укрепили свой левый фланг, подготавливая открытую войну непосредственно против Афганского государства. Таким образом, британские империалисты упрочили свое положение на правом фланге (Читрал) и на левом - (Кветта), что должно было облегчить нанесение лобового удара по Афганистану и расширить возможности ведения войны чужими руками: при помощи подкупа противников Шер Али. Утверждение английского господства в Читрале и Кветте должно было оказать также моральное воздействие на афганское правительство, заставить его быть уступчивее по отношению к требованиям Англии

Скачать конспект по международным отношениям

Вопросы на экзамен по международным отношениям и внешней политике

Внешняя политика Ирана и значение на международной арене как актера Международных отношений

Внешняя политика России и международные отношения

Внешняя политика и международное право

Внешняя политика Китайской Народной Республики по отношению к КНДР и Республике Корея в 1990-е годы

Трудовые отношения в международном праве

Внешняя политика М.Тэтчер

Внешняя политика Советского государства в канун и в годы второй мировой войны

Внешняя политика СССР в XX веке

Внешняя политика Испании в 90-е годы

Внешняя политика СССР в 20-30 гг.

Социально-экономический и политический строй. Внутренняя и внешняя политика Киевской Руси

Внешняя политика СССР в предвоенные годы (30-40ые гг.)

Внешняя политика Ирака в 1971-75 гг (Доклад)

Внешняя политика СССР накануне 2-й мировой

Внешняя политика в годы правления Петра I. Северная война

Великобритания во внешней политике Монголии: особенности сотрудничества и перспективы развития

НАФТА как проявление интеграционных процессов в североамериканском регионе во внешней политике Канады

Внутренняя и внешняя политика Николая I

Внешняя политика России во второй половине XIX в.

Внешняя политика России в XVII веке

Внутренняя и внешняя политика Павла I

Внешняя политика Великобритании на современном этапе

Внешняя политика Александра I

Внешняя политика России в XVII в.

Внешняя политика Китая в конце 70-х гг. XXв. - начале XXIв.

Внешняя политика России XVIII в.

Внешняя политика России во 2 половине 19 века

Внешняя политика и экономические связи Японии послевоенного периода

Внешняя политика России в бассейне Тихого океана. Русско-японская война

Особенности внешней политики Государства Израиль в период премьер-министерства Бениамина Нетаниягу

Внешняя политика Китая в конце 70-х гг. XXв. - начале XXIв.

Эволюция российской внешней политики

Внешняя политика Ирака в 1971-1975 гг.

Внешняя политика и деятельность КГБ при Ю.В. Андропове

Системный подход к анализу межличностных отношений. Содержание межличностных отношений

Внешняя политика государств

Внешняя политика Советского Союза в годы второй мировой войны

Внешняя политика России в 30-е годы

Внешняя политика России во второй половине 19 века

Конституционные основы внешней политики Республики Беларусь

Эволюция внешней политики России в 1990-е годы

Внешняя политика Великобритании после Второй мировой войны

Внешняя политика Германии в 1949-1955 годах

Внешняя политика Екатерины II

Внешняя политика Испании в период правления генерала Франко

Внешняя политика Павла I: особенности и характер

Внешняя политика России XIX века

Внешняя политика России в XVII веке

Внешняя политика России на Дальнем Востоке во второй половине XIX—начале XX вв.

Дворцовые перевороты и внешняя политика России в XVIII в.

Основы внутренней и внешней политики фашизма

Становление Президентской республики. Внутренняя и внешняя политика на рубеже XX-XXI веков.

Внешняя политика России с 1992 года по начало XXI века (общие тенденции)

Внешняя политика славянских государств и народов XV-XVII вв.

Внешняя политика Советского Союза в 20-30 гг. ХХ века

Внешняя политика СССР после Второй мировой войны

Внешняя политики России в XIX веке

Внутренняя и внешняя политика России в XVII веке

Внешняя политика СССР

Внешняя политика Российской Федерации

Внешняя политика Японии 50-х гг. XX в. - начала XXI в.

Политическое положение Ирана и Ирака в 90-е годы в контексте внешней политики США

Роль и место военно-технического сотрудничества в экономике и внешней политике России

Внешняя политика Республики Казахстан после 11 сентября 2001 года

Внешняя политика Армении

Внешняя политика России второй половины XVIII века

Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

Понятие мировой политики и международных отношенияй

Отрицательные моменты «Японской модели» развития экономики в анализе бывшего советника Госдепартамента США по вопросом политики, старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям Роберт А. Маннинг

Мировая политика и международные отношения

Проблемы мировой политики и международных отношений в современной политологии

Европейский Союз как элемент международных отношений

История международных отношений

Международные организации в системе современных мировых хозяйственных отношений

Роль ООН в становлении нормативной ситемы международных отношений

Международные транспортные отношения (билеты)

Международные валютные отношения

Предмет и задачи мировой экономики и международных экономических отношений

Международные валютно-финансовые отношения. Платежный баланс страны

Мировое хозяйство и мировой рынок. Международные валютные отношения

Международные транспортные отношения (билеты)

Международные отношения 90-х

Февральская революция 1917 года в Pоссии в контексте международных отношений

Международные отношения США и России

Проблемы информационного обеспечения международных экономических отношений

Роль ТНК в международных экономических отношениях

Международные отношения в Южной Азии

Международные отношения в Восточной Азии

Международные организации как механизмы регулирования международных отношений

Проблемы устранения противоречий при использовании международных норм в правовом регулировании трудовых отношений в РФ

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения

Учебник по международным отношениям

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

Основные теории международных отношений

Африка в современных международных отношениях

Задачи мировой экономики и международных экономических отношений

Применение норм права в международных отношениях

Международное отношение русского государства XV-XVI веков

Международные отношения Кавказского региона XVI–XVII вв

Черногория в международных отношениях конца XIX - начала XX в

Всемирный конгресс финно-угорских народов в системе региональных международных отношений

Деятельность НАТО и её влияние на современную систему международных отношений

История становления и этапы развития международных отношений

Развивающиеся страны в системе международных экономических отношений

Роль нефтяного фактора в современных международных отношениях на Ближнем Востоке

Роль финансов в развитии международных экономических отношений

Современные тенденции развития международных отношений

Тенденции развития транснациональных корпораций в современных международных экономических отношениях

Международные научно-технические отношения

Международные экономические отношения

Международные экономические отношения

Международные экономические отношения: специализация, кооперация, интеграция

Международное разделение труда и валютные отношения

Международные валютные отношения

Мировая экономика и международные экономические отношения

Международные организации как субъект международных отношений

Россия в системе международных военно-политических отношений

Таможенные процедуры в отношении транспортных средств международной перевозки

Финансы в международных экономических отношениях

Лекции по международному частному праву

Международная политика России

Украинская государственная политика в отношении Крыма

Политика татаро-монгол в отношении Руси

Международный договор купли-продажи в современной внешней торговле

Основные принципы международной политики

Международное регулирование внешней торговли. Внешнеторговая система России

Международная политика english

Политика приграничных государств в отношении СССР в годы «холодной войны» на северо-западе страны

Основные направления социальной политики в отношении к пожилым одиноким гражданам

Политика государства и бизнеса в отношении инвалидов и пенсионеров

Международная политика цен

Международное регулирование внешней торговли. Внешнеторговая система России

Политика Евросоюза в отношении Белоруссии

Политика США в отношении фашистского режима в Италии

Современный этап развития российско-французских отношений в сфере политики и безопасности

Антитеррористическая политика Дж. Буша-младшего как одна из форм борьбы с международным терроризмом

Влияние политики на межличностные отношения молодежи (на примере московских студентов)

Государственная социальная политика в отношении пенсионеров

Социальная политика в отношении иждивенчества

Таможенный контроль и оформление ответственности в сфере внешних экономических отношений

Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

Конспект лекций по биофизике

Безопасность жизнедеятельности (конспект лекций)

Место Италии в международном географическом разделении труда

Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

Граждане как субъекты международного права

Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

Отношения по наследованию

Некоторые особенности регулирования обязательственных отношений по статутному праву Великого княжества Литовского

Проблема отношений всей России с Кавказом

Борьба с международным терроризмом

Международное право

Международное экономическое право (Контрольная)

Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

Право международной безопасности

Международная организация по стандартизации ИСО

Территория в международном праве

Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

Шпаргалка по международному праву

Международная охрана авторских прав

Международное частное право

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

Кодификация в области международного частного права

РЕФЕРАТЫ referat.star-info.ru.